Budget med Bättre utsikter!

Vi moderater har lagt fram en välgenomarbetad och ambitiös budget. En budget som andas framtidstro och som inkluderar alla kommunens verksamheter och kommundelar. Vår budget ger bättre utsikter för hela kommunen! På kommunfullmäktige den andra november presenterade vår gruppledare Carina Wutzler vårt förslag som klubbades igenom av kommunfullmäktige igår. Läs Carinas budgetanförande i sin helhet nedan. 

Idag ska kommunfullmäktige besluta i årets viktigaste ärende. Det är idag vi ska besluta om skattesats, om hur skattebetalarnas pengar ska fördelas mellan verksamheterna och vad som ska presteras i de olika verksamheterna. Det är idag de olika partierna berättar vad de vill med och för Vellinge kommun!

Jag tänkte presentera moderaternas förslag utifrån devisen Bättre utsikter!

Devisen Bättre utsikter sammanfattar Vellinges många goda sidor på ett bra sätt. Det är en mångtydig devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form av naturmiljöerna med vidsträckta sandstränder, ljungen, flommarna, havet, åker- och slättlandskapet. För många är det skäl nog att vilja komma hit som invånare och besökare. Men det finns många fler skäl än det.

Målet med vår politik är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor som bor, verkar i eller besöker kommunen  – bättre utsikter till det goda livet med bra skolor, boendeformer för olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad. Med bättre utsikter markerar vi både en stolthet över det som finns och det vi har åstadkommit hittills – men det finns också en underliggande insikt om att vi aldrig kan ta något för givet eller stanna av i arbetet. Vi måste hela tiden fortsätta utvecklingsarbetet och ha ambitionen att vilja mer.

Så med detta sagt – hur ser det då ut för 2017. Är det en budget med Bättre utsikter?

Ja det tycker jag och vi moderater att vi lyckats med i vårt förslag.

Bättre utsikter för barnen – fortsatt satsning och utveckling av skolverksamheten.
Bättre arbetsmiljö, ny förskola i V Ingelstad, om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan, förbättring av utemiljöer. Bättre anpassade lokaler för särskoleverksamheten.
Lärarutvecklingsprogrammet för att stötta lärarna i sitt pedagogiska ledarskap i klassrummet och den digitala agendan ska förbättra och utveckla verksamheterna.

Bättre utsikter för de äldre – tillskottet på vård- och omsorgsplatser på St Knut och LSS lägenheterna i Skanör har redan gjort skillnad och samtliga biståndsbeslut är för tillfället verkställda och vi satsar nu vidare genom Omtankens hus – fler boendeplatser men också nytt koncept med allt under ett tak för att möta äldre på ett bättre sätt. Även 30 trygghetslägenheter och 5 LSS lägenheter i centrala Vellinge håller i talande stund på att byggas och planeras vara inflyttningsklara under första kvartalet 2018. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet innebär förändringar för de mest sjuka som kommer få en bättre och mer samlad vård. Vår ambition är också att utveckla servicehusen tydligare som aktivitetshus och mötesplats för äldre. Genom den digitala agendan ska vi förbättra och utveckla vård- och omsorgen på olika sätt.

Bättre utsikter för näringslivet – min och Moderaternas ambition är att kommunen ska fungera som näringslivets samarbetspartner där kommunen med sin service och stöd ska underlätta för och skapa förutsättningar för näringslivet att växa och utvecklas i kommunen. I den nyss antagna näringslivs- och turiststrategin finns tydliga aktiviteter för hur detta arbete ska fungera.

Bättre utsikter för turister och besökare – målet är att Vellinge ska ha en välutvecklad åretruntturism. Nya Falsterbostrandbad ska fortsätta utvecklas som fysisk plats för att vara en magnet för besökare men också utveckla samverkan med det lokala näringslivet, centrumföreningar och andra aktörer för att koppla till andra upplevelser runt om i kommunen. Ambitionshöjningen av Campingen kommer att bidra. Likaså förändringen av Skanörs hamn och förstärkningen av event och arrangemang i hela kommunen.

Bättre utsikter för medarbetare – duktiga och engagerade medarbetare är a och o för en hög kvalitet i de kommunala verksamheterna. Framtida kompetensförsörjning är en viktig och avgörande framtidsfråga för kommunen. Arbetet med kommunen som attraktiv arbetsgivare kommer därför fortsätta. Lönesättningen är en del i arbetet men även en lyhörd och tillgänglig ledare/chef, kompetens och utvecklingsmöjligheter, delaktighet i att kunna påverka sitt arbete, möjligheten att påverka utvecklingen på sin arbetsplats samt en bra och trygg arbetsmiljö för medarbetare och andra är faktorer som är viktiga på en attraktiv arbetsplats.

Bättre utsikter för hela kommunen – Fokus på en sund och hållbar tillväxt genom jämnare bostadsbebyggelse i hela kommunen. Genom förtätning av våra centrala delar skapar vi förutsättningar för mer levande och attraktiva centrum och samtidigt sparar vi våra unika naturvärden och värdefulla åkermark. Arbetet med centrumutveckling fortsätter i alla delar med målet om attraktiva och levande centrum till exempel genom trevligare entré in till Höllviken, Nyckelhålsparken och pendlarparkringar i V Ingelstad och Ö Grevie.

Bättre utsikter genom fortsatt arbete med dagvattenåtgärder

Bättre utsikter genom fokus på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

Bosättningslagen innebär stora utmaningar och vi har ett digert arbete framför oss när det gäller att implementera och förverkliga den handlingsplan för integration som denna församling antagit

Moderaternas förslag bygger på en oförändrad skattesats, fortsatt 18.50kr.

Vi har en budget med framtidstro och fortsatt utveckling för ett ännu bättre Vellinge. Moderaternas budgetförslag innehåller satsningar som rör alla kommunens verksamheter och kommundelar för att Vellinge ska fortsätta att vara en kommun just med bättre utsikter!

 

Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen