Nyhetsbrev - april

Påsklov och valborg, ja april har varit en härlig månad sett till ledighet men den har tyvärr varit lite väl kall och grå. Nu hoppas vi att vårvärmen kommer. Under april har det som vanligt varit full fart trots ledighet. 

Under påsken hade föreningarna kampanjer runt om i kommunen. Trots regn och rusk så var det många som slöt upp och kampanjade tillsammans, en riktigt härlig känsla.

Under flera års tid har kommunens skolor fått topplaceringar i White guide Junior och ekomatsligan. Nu har vi valt att ta ännu ett steg och satsar därför även på White guide Senior genom Omtankens hus. 

SKL:s ranking om trygghet och säkerhet släpptes i mitten av månaden och det blev ett positivt resultat för Vellinges del. Vellinge hamnade på plats 6 av landets 290 kommuner. 2 placeringar bättre än förra årets resultat då Vellinge kom på 8e plats. Vi moderater prioriterar tryggheten och säkerheten i kommunen, och det märks på resultatet.

Under april månad fick vi finbesök av Elisabeth Svantesson, Moderaternas 2:e vice partiordförande, arbetsmarknadspolitisk talesperson och riksdagsledamot. Dagen började med en medlemslunch och avslutades med ett företagsbesök på Björns Konditori. Mycket kloka åsikter och insikter från våra medlemmar under lunchen där det bland annat diskuterades kring integrationen, förhöjda havsvattennivåer och hur det går för partiet på riksplan.

Under kommunfullmäktiges andra möte för året antogs en ny och tydlig arrendepolicy. Efter många frågetecken kring kommunens olika arrenden var det viktigt att få till stånd en tydlig arrendepolicy som alltid ska följas för att säkerställa och skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunal mark. Efter den interna kontrollen avseende våra arrendeavtal framkom just behovet av en tydlig och bred arrendepolicy.

Under kommunfullmäktigemötet beslutade även ett helt enigt fullmäktige att godkänna en revidering av handlingsplanen för skydd mot förhöjda havsvattennivåer. Att vi kommer framåt i arbetet med en ansökan är av största vikt. Det är mycket som står på spel. Enorma kulturvärden, ovärderliga natur- och rekreationsvärden, rikt djur- och fågelliv och stora fastighetsvärden. Skydd mot stigande havsvattennivåer är en ödesfråga för hela kommunen. För medborgare, företagare och besökare. Inför valet 2014 lovade vi moderater att inte överge Näset utan att stå upp för att arbeta vidare med att få till stånd skydd mot stigande havsnivåer. Beslutet i kommunfullmäktige är ett steg på vägen.

Nu är det äntligen klart vem som ska exploatera den sista etappen på Campusområdet. FB bostad heter exploatören som kommer att bygga cirka 160 nya lägenheter. FB bostad kommer att satsa på hyresrätter och bostäder för yngre med kollektivboende som en av lösningarna. Detta är helt enligt kommunens markanvisningskrav för området som på sikt även kommer att innefatta ett kontorshotell, sagolekplats, pendlarparkeringar och ett nytt stationstorg vid Vellinge ängar.

I samband med att skolinspektionen gjorde en tillsyn under april så släppte de även en enkätundersökning. Siffrorna visar både plus och minus för Vellinges del där elever från åk 5, 9 och andra året på gymnasiet deltog. Undersökningen visade att eleverna i åk 5 generellt ansåg att skolarbetet är mer intressant än eleverna i åk 9 och gymnasiet där endast 53 % respektive 46 % fann skolarbetet intressant. Positiva siffror på säkerheten i enkätundersökningen som var den punkten som eleverna i alla åldrar såg som den bästa. Siffrorna visade även att studieron i klassrummen har försämrats sedan undersökningen 2013 och alla rektorer har därför fått i uppdrag av utbildningsnämnden att återkomma med förslag på förbättringsåtgärder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen