Nyhetsbrev - februari 2019

Årets kortaste och förhoppningsvis kallaste månad är snart över. Februari innehöll en dag i kärlekens tecken och även en fullspäckad sportlovsvecka med aktiviteter runt om i hela kommunen. Mycket politiskt arbete har även hunnits med trots färre dagar som du kan läsa om nedan.

I slutet av januari invigdes kommunens andra familjecentral – Familjernas hus i Höllviken och den har redan hunnit bli välbesökt. För oss moderater är det viktigt att barnen får bästa möjliga start i livet. Familjecentralens målgrupper är barn 0-6 år och deras föräldrar och har som målsättning att arbeta med hela familjen i fokus. I huset finns det en barnmorskemottagning, en barnavårdscentral, en öppen förskola samt socialtjänst samlat under ett tak.

Vi har redan nu har fått många efterfrågningar om plats i vår kommande Demensby i Västra Ingelstad som kommer öppna i början av nästa år. Det är verkligen positivt att många båda inom och även utanför kommunen gillar konceptet.

Den 5 februari antog kommunstyrelsen en ny samverkansöverenskommelse med polisen för perioden 2019-2022. Polisen kommer enligt överenskommelsen att arbeta tillsammans med kommunens säkerhets- och trygghetssamordnare, trygghetsvärdar, fältgruppen och SIG-gruppen med täta uppföljningar och regelbundna redovisningar. Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa en tydlig struktur och systematik i arbetet. Den nya samverkansöverenskommelsen har två fokusområden: Ungdomars drogkonsumtion samt relaterad brottslighet och trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön. Förutom de två fokusområdena innehåller de övergripande effektmålen även insatser för att minska bostadsinbrott och skadegörelse samt öka och stärka den upplevda tryggheten hos invånarna.

Vellinge är en av de tryggaste kommunerna i landet enligt SKL:s årliga trygghets- och säkerhetsrapport som släpptes i början av månaden. Kommunen hamnar återigen på plats fem av Sveriges 290 kommuner.

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordningsreglerna, studieron, tryggheten och för att förhindra kränkningar. I enlighet med de tio initierade åtgärderna från oss moderater har rektorerna i samtliga kommunala skolor nu gjort en analys av verksamheternas resultat inom dessa områden och tagit fram förbättringsförslag och förebyggande insatser avseende trygghet/studiero, kränkningar och ordningsregler. Dessa förbättringsförslag och förebyggande insatser presenterades för utbildningsnämnden den 11 februari.

En av våra prioriterade satsningar för 2019 är att starta upp Barnahus tillsammans med Trelleborg och Svedala. Barnahuset kommer vara en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för brott får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnen ska kunna berätta sin historia en gång och på en och samma trygga plats istället för att slussas runt mellan olika myndigheter och behöva berätta sin historia om och om igen.  I Barnahuset som kommer att förläggas i Trelleborg kommer socialtjänst, polis, åklagare, barnhälsovård, rättsmedicin och BUP ha en gemensam plattform för att tillsammans hjälpa barn som har blivit utsatta för brott. Budgetföredelningen för verksamheten utgår ifrån kommunernas befolkningsmängd där Vellinge står för 35,3 %.

Arbetet med det unika området Gläntan som är en del av Kanalprojektet kan nu gå vidare. Kommunen har utsett en vinnare i markanvisningstävlingen, fastighetsutvecklaren JR Kvartersfastigheter tillsammans med arkitektfirman Wingårdhs arkitektkontor AB ges förtroendet att utveckla detta unika område. Den fortsatta planprocessen kommer ge invånare och andra intressenter möjlighet att framföra synpunkter så att området får fin utformning. Det är viktigt att hänsyn tas för att säkerställa och bevara platsens unika naturvärden samtidigt som vi ser att det finns en stor utvecklingspotential.

Förenade Care tar över hemsjukvården från och med den 1 mars 2019. Det innebär att hälso- och sjukvårdsinsatser från arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor kommer utföras precis som tidigare, men av Förenade Care istället för Vellinge kommun. All personal har erbjudits att följa med i övergången. Idag utför Förenade Care hemtjänsten i Vellinge kommun och nu när även hemsjukvården ingår i uppdraget, så skapas en mer personcentrerad vård och omsorg. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen