Nyhetsbrev - juni

För många har kanske semestern redan börjat, för många är den nalkande. Något vi tror att vi alla kan komma överens om att den är efterlängtad med sol och härliga bad på våra vackra stränder. 

 

Moderaterna höjer nu ambitionsnivån och satsar på White guide Senior. På Omtankens hus i Höllviken kommer vi i samarbete med Vellinge kommuns skolrestauranger att satsa på att bli bäst i Sverige på mat till äldre. Omtankens hus är en stor satsning och vi vill att det toppmoderna köket ska utnyttjas på bästa sätt för våra boende och andra pensionärer på besök.

Den 11 juni anordnade Vellinge/Månstorps styrelsen en härlig cykeltur i Västra Ingelstad. Det blev flera stopp under turen och det blev info och diskussioner kring bland annat fler pendlarparkeringar, framtida användning av stationshuset, Månstorps ängar, bostadsbebyggelse, modernisering av biblioteket, Framtidskompassen, Formtoppens etablering och nya förskolan.

3 av 8 Blå flagg-certifierade stränder i Sverige ligger i Vellinge kommun. Vellinge kommuns stränder får återigen utmärkelsen Blå flagg – för femte året i rad. Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse som beviljas badplatser och småbåtshamnar som uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. I år har över 4 000 fritidsbåtshamnar och stränder i 47 länder fått den internationella miljömärkningen. Ett tredje livräddartorn kommer även att invigas i kommunen under nästa vecka vid Falsterbo strandbad.

Vellingebostäder har inkommit med en förfrågan till kommunen om att förtäta Tran- och Vipgränd med fyra punkthus på 6-8 våningar vilket skulle innebära ytterligare 150 fler bostäder i området. Under månadens kommunstyrelsemöte beslutades att inte bevilja detaljplan för att förtäta området Tran- och Vipgränd efter yrkande från oss moderater. Skälen till att vi moderater valde att inte vilja bevilja en detaljplan är flera. Området är Vellingebostäders största bestånd och vi ser hellre att hyresrätter sprids ut i hela kommunen i mindre bestånd för att få en mer blandad boendemiljö. Det byggs redan mycket i Vellinge tätort och vi ser därför inte att en förtätning av Tran- och Vipgränd är prioriterat. Trafiksituationen och parkeringsproblematiken är två andra skäl till varför vi säger nej.

Moderaterna valde under samma kommunstyrelsemöte att avbryta det nuvarande planarbetet för Hagarondellen i Skanör. Anledningen till det är bland annat att planen inte längre känns aktuell och i linje med kommunens antagna planuppdrag. Centrumutvecklingen har utvecklats i en annan riktigt och vi har gjort stora satsningar både i hamnen och i Skanörs centrum. Planen var bland annat att flytta brandstationen i Skanör till rondellen men nu har även den tanken försvunnit och brandstationen kommer att byggas om på sin nuvarande plats.

Under månadens kommunstyrelsemöte beslutades även att dra tillbaka försäljningen av Stationshuset i Västra Ingelstad. Förslaget är att halva undervåningen byggs om till kafé, medan resten görs om till en ny mötesplats för föreningar. Övre plan blir kontorsplatser för olika företag. Totalt omfattar lokalerna som nu ska renoveras och hyras ut runt 240 kvadratmeter. Trafikverket hyr lokalerna fram till årsskiftet därefter kan huset rustas upp.

Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och därför finns ett behov av fler förskoleplatser. För att möta detta kommer Asklunda förskola byggas om och till vilket skapar närmare 100 nya förskoleplatser. Kommunen kommer att bygga en helt ny lokal som rymmer 8 avdelningar och 120 stycken barn på Asklunda förskola. Nybyggnationen förväntas påbörjas om ett år och vara inflyttningsklar till hösten 2019. Den befintliga förskolan rymmer idag 70 barn och även dessa lokaler kommer efter nybyggnationen att byggas om. Ombyggnationen förväntas vara klar under våren 2020 och kommer rymma 40 barn. Projektet har en beräknad investering på cirka 60 miljoner kronor. Både nybyggnationen och ombyggnationen av förskolan kommer att präglas av ljusa och öppna utrymmen. Vi moderater anser att ändamålsenliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö och är en viktig förutsättning för hög kvalitet i förskolan. För oss är det viktigt att barnen stimuleras på rätt sätt och därför kommer det finnas gott om plats för lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

Snart är det inflyttningsklart för de attraktiva hyresrätterna på Gamla polistomten. Förra våren revs den gamla byggnaden på Norrevångsgatan i Vellinge. Nu drygt ett år senare pågår slutbesiktningen och det snart är klart för inflyttning av 27 nya och attraktiva hyresrätter mittemot kommunhuset i Vellinge. Vi moderater arbetar hela tiden för att Vellinge ska vara en attraktiv boendekommun. För att uppnå detta måste vi politiker ta ett stort ansvar för den fysiska planeringen. Vi ser positivt på att kommunen växer men det måste ske på rätt sätt. För att inte förbruka värdefull åkermark väljer vi därför att förtäta våra centrala kommundelar, främst i Vellinge tätort.

Det är glädjande att se att vårt tydliga och målmedvetna arbete för att få en fyrstjärnig camping redan har gett resultat och nu finns det en camping värd namnet i kommunen. De 5 miljoner som vi avsatte i budgeten för förbättrad VA och el får anses som välinvesterade pengar och det kommer vara positivt för turistnäringen och kommunen i många år framöver. På Falsterbo Camping & Resort byggs det nu för fullt och en ny receptionsbyggnad står klar. Den nya aktören har även investerat i ett nytt servicehus, fräschat upp stugor och investerat i utomhusmiljön på campingen. Tack vare ett gediget aktivitetsprogram och en rejäl uppfräschning förlängs turistsäsongen i Falsterbo och förhoppningsvis kan campingen bli fyrstjärnig redan i sommar.

 

Vi önskar er en riktigt trevlig sommar!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen