Nyhetsbrev - maj

Denna månaden har vi haft rekordvärme och flest soldagar i maj sedan man började mäta detta 1945. Hoppas ni har hunnit njuta i solen – på stranden eller på nyinvigda bryggan nere i Skanörs hamn. Månaden har varit intensiv och mycket har hunnits med.

Månaden började med en cykelaktivitet i Vellinge centrum i underbart vårväder. Under två timmar tog vi oss runt i Vellinge tätort och tittade på allt som är på gång och som planeras kommande år. Carina Wutzler guidade runt och vi fick bland annat höra om ny bostadsbebyggelse, ny förskola, om- och tillbyggnad av grundskola, konstgräsplan, idrottshall, centrumsatsning, uppbyggnad Lindesgården, stationstorg, bullervall och norra infarten. Tack till alla som var med under eftermiddagen.

Under månadens kommunstyrelsemöte behandlades bland annat den nya befolkningsprognosen. Vi moderater ser positivt på att många vill flytta hit och att Vellinge växer men vi är tydliga med att tillväxten ska vara sund och hållbar. När vi nu ser att prognosen visar på fortsatt hög tillväxt behöver vi därför prioritera planer som handlar om kommunal verksamhet, infrastruktur och service framför planer för bostadsbebyggelse. Vi värnar attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge.

Kunskap och det livslånga lärandet är viktigt för oss moderater, därför vill vi utveckla fritidshemsverksamheten vid alla grundskolor. Fritidshemsverksamheten spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling. För att pedagogiken ska kunna ta en större plats på
fritidshemmen vill vi stärka samordningen mellan fritidshemsverksamheten och skolans undervisning och öka kopplingen skola-fritids genom till exempel läxhjälp. Vi vill ha fler karriärtjänster såsom förste fritidspedagog och öka samverkan med föreningar för att öka den fysiska aktiviteten och sprida goda exempel.

Det blir inget medborgarlöfte mellan kommunen och polisen 2018 i Vellinge, detta beslutades efter ett möte mellan kommunen och polisen. I dagsläget har vi en polisorganisation som är underbemannad och som inte klarar av att leverera det som utlovats. Det kan inte accepteras. Att skriva under gemensamma dokument känns i detta läge meningslöst. Det är dock viktigt för oss att poängtera att de poliser som finns gör sitt yttersta utifrån de förutsättningar som finns men vi tvingas konstatera att de är alldeles för få.

Glädjande besked vi fick under månaden är att Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd angående frågan om tiggeriförbudet i kommunen. Vi ser att det är viktigt att pröva frågan hela vägen för att få ett beslut i högsta instans, det kommer vi nu få! Inför nästa instans kommer SKL att ha möjlighet att yttra sig i frågan fram till den 13 augusti och frågan kommer att kunna avgöras till hösten.

Vellinge kommun har blivit beviljade pengar för ESF-projektet under tre år. ESF är ett samarbetsprojekt mellan utbildning- och omsorgsavdelningen som tillsammans med kranskommunerna arbetar med unga vuxna (16-29 år) med neuropsykiatriska sjukdomar. För Vellinge resulterar projektet i två tjänster, en på utbildning och en på omsorg, med målet att dessa människor ska kunna få ett självständigt liv.

Vellinge kommun tog hem storslam i året tävling av Ekomatsligan. Vellinge kammade hem tre förstapriser. 1 pris i ekomatsligan (för fjärde året i rad) med 80 % ekologisk mat, 1a pris på svekologisk mat med 48 % svensk producerad ekologisk mat samt 1a pris i ekobrödspriset med ekologiska inköp på 73 %. Heja Vellinge kommun och grattis till alla barn som får mat i toppklass.

Den 26 maj invigde Carina Wutzler den nya bryggan i Skanörs hamn med många glada människor på plats. Vi moderater hade som vallöfte 2014 att fortsätta arbetet med att försköna och förbättra hamnen i Skanör. Den nya bryggan kan ta mer folk och det ska finnas ett stort soldäck, fler trappor och stegar. Det har byggts ett stort trädäck med plats för sittytor som uppmuntrar till ”häng” och möten mellan människor. Belysning och planteringar och de nya sälarna ramar in platsen fint. Men vi är inte klara än. Vi kommer fortsätta utveckla hamnen kommande år. Enligt den nya detaljplanen som vann laga kraft för ca 1 år sedan ges möjligheter även till ett kallbadhus, en hall för båtservice, nya handelsbodar samt möjligheter för befintliga verksamheter att bygga ut. Planen inkluderar även en upprustning av de allmänna ytorna och en förbättrad trafiksituation och trafiksäkerhet.

Under maj har Carina Wutzler tillsammans med alliansföreträdare från samtliga 33 skånska kommuner skrivit ett bra till infrastrukturminister Tomas Eneroth där de kräver att åtgärder görs för att lösa de omfattande problem som finns i tågtrafiken och som drabbar Vellingebor och Skåningar. Regeringen lägger kraft på att försvåra alternativ till tåg, som flyg och dieselbilar, samtidigt som man låter tågkaoset fortsätta, för oss är det helt oförståeligt.

Arbetet med om- och tillbyggnad av Asklunda förskola är nu i full gång och inom kort kommer Annexet att rivas. Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet och föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn i förskolan samtidigt som dem vet om att verksamheten håller hög pedagogisk kvalitet som förbereder barnen inför skolan. Redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och därför finns ett behov av fler förskoleplatser. För att möta behovet kommer Asklunda förskola byggas om och till vilket skapar upp till 130 nya förskoleplatser.

Glöm inte att fylla i vilka kampanjer och aktiviteter ni vill vara med på i sommar/höst. Har ni några frågor eller har tappat bort formuläret? Maila gärna victoria.bergstrand@vellinge.se.

Kommentera, dela och gilla gärna våra inlägg på facebook. Följ oss på www.facebook.com/vellingemoderaterna för att hålla dig uppdaterad!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen