Sveriges bästa skola - vi prioriterar utbildning och kunskap!

Skolan är ett prioriterat område för oss moderater. Vi står för en tydlig  kunskapslinje som löper hela vägen från förskolan och framåt. Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet.

Alla barn och elever ska nå sin fulla potential i Vellinges skolor.

Vi moderater anser därför att skolan ska utgå från individen. Undervisningen ska utmana såväl de elever som har lätt för att nå målen som de elever som har svårare för att att nå dem. Skolan ska präglas av kunskap, trygghet och framtidstro och lägga grunden för vidare studier och jobb.

Bra och kreativ skolmiljö är viktig och vi satsar löpande på att förbättra och utveckla skolmiljöerna, både de inre och de yttre. Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. Lugn och ro i klassrummet är en självklarhet.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Förstelärartjänster, individuell lönesättning, lönesatsningar, fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser samt samarbete med högskolor och universitet är viktiga verktyg för att stärka läraryrket.

Vi moderater vill fortsätta utveckla Sveriges bästa skola!

Vi vill: 

  • Sätta kunskap och kunskapsuppföljning i fokus för att fortsätta erbjuda Sveriges bästa skola.
  • Att rätt stöd och hjälp ska sättas in tidigt.
  • Att lärarnas tid med elever ska öka.
  • Premiera skickliga lärare.
  • Att det råder nolltolerans mot kränkningar och mobbning.
  • Inrätta fler karriärtjänster inom förskola och fritidshem.
  • Öka fokus på fritidshemsverksamheten och genomföra ett fritidshemslyft.
  • Stärka det lokala ledarskapet, rektorns roll.
  • Stärka samverkan mellan skola och näringsliv.
  • Erbjuda fler spetsutbildningar.

Visste du att:
Samtliga restauranger i Vellinges skolor är certifierade enligt KRAV nivå 2 med utbildade kockar som lagar mat från grunden. Detta för att god och näringsrik mat är en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig skoldagen på bästa sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen