Vellinge en av Moderaternas mest jämställda föreningar

Vellinge är en av Moderaternas mest jämställda föreningar. Det visar en ny kartläggning av jämställdheten inom Moderaterna, som tagits fram av Moderatkvinnorna. 

– Jag är stolt över att vi har en bred representation och att vi har en god fördelning såväl vad gäller kön, ålder och geografisk spridning i fullmäktige, nämnder och styrelser. Det är en enorm styrka att vi vi har både män och kvinnor som vill engagera sig och att vi har en stor bredd bland våra medlemmar. Det är viktigt att vi förtroendevalda representerar olika målgrupper och hela kommunen säger Carina Wutzler, kommunalråd, Vellingemoderaterna.

För moderaterna i Vellinge är fördelningen följande:

  • I KF-gruppen har vi 38 % kvinnor och 62 % män
  • I KS-gruppen har vi 57 % kvinnor och 43% män
  • I presidium för nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har vi 50% kvinnor och 50 % män på posterna
  • I Styrelsepresidium har vi 50 % kvinnor och 50% män på posterna
  • När det kommer till riksdagsledamot, regionråd och kommunalråd har Vellinge 2 kvinnor och en man på dessa poster.
  • Totalt har vi 46 % kvinnor och 54 % män på posterna till nämnder, styrelser och kommunfullmäktige
  • Andel medlemmar i Vellinge 44 % kvinnor och 56 % män

Sveriges kvinnor behöver en stark röst för ett fritt och jämställt Sverige. Moderaterna har potential att ta den rollen, men då behöver vi som parti göra vår hemläxa och lära av goda exempel, säger Josefin Malmqvist (M), ordförande Moderatkvinnorna

Mer information

Hela rapporten och lokala och regionala bilagor finns här: https://moderaterna.se/moderatkvinnorna/moderaternas-jamstalldhetsbokslut-2019 

– För att jämföra olika föreningar värderas tre kategorier: medlemmar, interna förtroendeuppdrag och externa förtroendeuppdrag. De föreningar som har en könsfördelning inom 40-60 i de tre kategorierna får maximala 3 poäng. Ett länsförbund, Örebro, och 28 föreningar i Sverige, hamnar i topp med 3 poäng.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen