2016 – ett år med ”Bättre utsikter”

Det har hänt mycket under 2016.  Det är ingen slump utan ett resultat av det utvecklingsstrategiarbete vi moderater startade upp för drygt två år sedan. På måndag är det dags för kommunstyrelsen att behandla årsredovisningen. Här kan du läsa Carina Wutzlers (M) förord.

Jag är glad och stolt över vad kommunen presterat under 2016. Såväl ur ett verksamhets-  som ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är oerhört starkt att kunna presentera ett resultat på 84,4 miljoner kronor. Resultatet beror givetvis på flera saker. Kostnadsmedvetna verksamheter, realisationsvinster och lågt ränteläge är en sammanfattning, om än något förenklad, över några av orsakerna till årets resultat. Att ha en stabil och god ekonomi är en viktig förutsättning för att fortsätta vårt fina utvecklingsarbete och för att kunna genomföra framtida satsningar.

Vi har lyckats tillhandahålla verksamheter med hög kvalitet och där är givetvis utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun en fjäder i hatten men jag vill även här lyfta förbättrat resultat avseende äldreomsorgen i SKL:s öppna jämförelser och fortsatt topplacering avseende EKO – matsligan och näringslivsklimatet.

Nya verksamheter har startats upp under året. Nya Falsterbo Strandbad och Familjernas hus har båda, visserligen med helt olika uppdrag, lockat många besökare.

Bosättningslagen har inneburit nytt uppdrag och nya verksamheter. Under året har en ambitiös handlingsplan för integration tagits fram och en helt ny organisation för etableringsarbetet har arbetats upp och grunderna för en lyckad integration har börjat ta form.

2016 var året där Vellinge passerade gränsen 35 000 när det gäller invånarantalet och befolkningen ökade med 590 personer. Det är givetvis positivt att många vill flytta till kommunen men det gäller att vi nu hinner med utbyggnaden av den kommunala servicen. Inte minst när det gäller förskole- och skolplatser. Starten av om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan är därför en viktig och välbehövlig satsning som kommer innebära fler skolplatser och en bättre arbetsmiljö för såväl elever som lärare.

Bristen på bostäder är stor, i princip för alla grupper i samhället. Det känns extra bra att vi fått till fler vård- och omsorgsplatser genom utbyggnaden av S:t Knut i Falsterbo. Dessutom innebär byggstarten av Omtankens hus med drygt 50 fler platser med planerad inflyttning i början av 2018. Även individer inom personkrets LSS har behov av bostad och vi har därför färdigställt 5 nya lägenheter i Skanör i år och även startat byggnation av ytterligare 5 lägenheter i Vellinge tätort.

De kommunala bolagen har en aktiv och betydelsefull roll i kommunens utveckling och just 2016 är ett år då bolagen verkligen levererat; centrumutveckling, bredbandsutbyggnad, färdigställande och uppstart av fler hyresrätter är alla tydliga tecken på detta.

Väl värt att nämna är också att 2016 var året då kommunen lyckades halvera ungdomsarbetslösheten.  Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har fortsatt och det är glädjande att resultatet från medarbetarundersökningen blev det bästa sen kommunen började genomföra undersökningen för tio år sedan.

Hållbarhetsfrågor har blivit en naturlig del i vardagen och beaktas numera i upphandlingar, investeringar, planer, byggnationer och den dagliga driften. Mörkgrönt tänk i bygget av Omtankens hus, strategi för laddstationer och elbilar i kommunens bilpool är några konkreta exempel på åtgärder under året.

Det är mycket som hänt under året – och det är ingen slump. Det är nu vi kan se resultatet av det omfattande utvecklingsstrategiarbete som vi arbetade fram för drygt två år sedan. Och det här är bara början, det kommer mer framöver.

Hoppas du tar dig tid att läsa igenom vad som hänt under året. Vi är halvvägs in i mandatperioden och jag tycker vi har ett riktigt bra driv och tempo i kommunens verksamheter. En stor eloge till alla som är delaktiga i årets resultat.

Vi hörs och ses – till dess ha det bäst!

Carina Wutzler

Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen