Nyheter

Ditt engagemang är vår styrka

I valet 2018 gav väljarna oss moderater ett starkt stöd och ett stort förtroende som vi har tagit på största allvar. Vår politik är långsiktig och ansvarsfull. Idag är vi ett 60-tal aktiva moderater som har uppdrag inom kommunen i kommunfullmäktige, olika nämnder, styrelser och bolag. Vår målsättning är att göra Vellinge till en ännu bättre kommun och vi har alltid Vellinges bästa för ögonen. Vårt politiska arbete utgår från moderata grundvärderingar men det vi får till oss i våra olika nätverk tillsammans med anhöriga och vänner, på fritiden och i våra arbetsliv är viktig input i vårt arbete.

Vår politik är bred och det är också vår representation. Vi har en bred geografisk spridning och en bra mix av yngre och äldre, män och kvinnor och vi har olika erfarenheter och kompetenser. Oavsett var du bor i kommunen har du nära till en moderat företrädare. Det innebär att vi är nära er väljare och de lokala frågorna. Det är viktigt för att få en bredd i politiken och för att vårt arbete ska vara väl förankrat hos er invånare. Hör gärna av dig och tyck till om vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Vilka är dina viktigaste frågor?

Om drygt ett år är det val och redan nu påbörjas arbetet med förberedelser med en kommunfullmäktigelista för mandatperioden 2022–2026. Vi är många engagerade och aktiva moderater men vi vill gärna bli ännu fler. Delar du moderata grundvärderingar, vill engagera dig och är intresserad av att stå på vår kommunfullmäktigelista valet 2022?
Tveka inte att höra av dig till mig eller någon annan moderat företrädare.
Ditt engagemang är vår styrka!


Vi hörs och ses – till dess ha det bäst!
Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande

Nyhetsbrev - Mars 2021

Våren har anlänt och dagarna blir allt längre. Under mars månad fattades många bra politiska beslut i de olika nämnderna och det politiska arbetet rullar på för fullt. Nedan kan du läsa om några av besluten som fattats och vad som skett i mars. 

Månaden inleddes med ett kommunfullmäktigemöte där man bland annat beslutade om att införa servicegarantier för detaljhandelstillstånd tobak. Införandet av fler servicegarantier var ett av våra vallöften inför 2014 och sedan dess har servicegarantier införts inom flera områden för att förbättra servicen till både medborgare och företagare i kommunen.

På kultur och fritidsutskottets möte den 1 mars beslutade man om placering av det nya utegymmet i Skanör-Falsterbo som är en av våra budgetsatsningar för 2021. Placeringen av det nya utegymmet kommer bli i Tångvallaområdet. Ytan ligger i anslutning till en gång- och cykelväg samt till en motionsslinga. Utegymmet kommer ligga strategiskt placerat intill skola och förskola vilket skapar mervärde för barnfamiljer. Vi satsar i Tångvallaområdet och hoppas att det nya utegymmet kommer bli en mötesplats som uppmuntrar till liv och rörelse samtidigt som det blir en social plats för alla åldrar.

På fastighetsutskottets senaste möte godkändes underlaget för upphandling av byggnation av Höllviken nya skola Henrikdalskolan. Den nya skolan ska rymma 550 elever bland annat innehålla en fullskalig idrottshall. Fokus ligger på en trygg lärmiljö både inomhus och utomhus och lokalerna ska vara flexibla och även kunna användas utanför skoltid och för andra målgrupper.

På utbildningsnämndens möte den 3 mars redovisades och godkändes uppföljning av elevhälsans medicinska och psykologiska insats 2020 genom patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen visar på att den medicinska och psykologiska insatsen varit god 2020. Trots den pågående pandemin har samtliga rutiner följts och förväntade resultat uppnåtts. Verksamheten har arbetat framåt för att öka patientsäkerheten genom att följa kvalitetsarbetet som antagits, åtgärder har följts upp och rutiner har förbättrats. 


Vellinge kommun är Sveriges näst effektivaste kommun enligt en ny rapport från Rådet för främjandet av kommunala analyser ”Effektivitet i kommuner”. Rapporten visar att Vellinge har en genomsnittlig effektivitet på 84 vad gäller effektivitetsvärden för förskola, grundskola, ekonomiskt bistånd och äldreomsorg. Vellinge får te.x. 100 % effektivitet gällande förskolan, 99 % effektivitet gällande ekonomiskt bistånd samt 92 % effektivitet gällande äldreomsorgen.

Den 4 mars var det invigning av den nya lekplatsen i Hököpinge med filmtema. Carina Wutzler invigningstalade för barnen från Bruksparkens förskola, efteråt bjöds det på saft och bullar. Den nya lekplatsen är en del av utvecklingen och av allt som pågår i Hököpinge. Hököpinge växer, det byggs bostäder och samtidigt planeras och projekteras det för fullt för ny skola och sporthall. Lekplatsen ligger i hjärtat av Hököpinge med den fina parken runt omkring. Vi hoppas att både nuvarande och nya Hököpingebor kommer trivas här i många år framöver. Har ni inte redan varit där rekommenderar vi starkt ett besök – lek, grilla och umgås.

På kommunstyrelsens möte den 9 mars beslutades efter initiativ från oss moderater att 1 miljon kronor ska för att starta upp projektering och planering av en utbyggnad av Sundsgymnasiet. Det handlar om en utökning av ekonomiprogrammet, en klass om året från och med 2021 till och med 2023, totalt tre klasser och ca 90 elever vilket också innebär behov av större lokaler. Utbyggnaden ska vara färdig höstterminen 2022.


Under samma möte beslutade även kommunstyrelsen att avsätta totalt 1,8 mkr för delfinansiering av fyra nya utomhuspadelbanor i Vellinge kommun. Det handlar om två padelbanor i Vellinge och två i Skanör-Falsterbo. Banorna kommer anläggas i anslutning till tennisklubbarnas befintliga verksamhet där Vellinge Tennisklubb respektive Skanör-Falsterbo Tennisklubb ansvarar för del av drift, städning samt anmälan av fel och brister av banorna.

På kommunstyrelsens möte presenterades även årsrapporten av Vellinge kommuns och Polisens samverkansöverenskommelse. Årsrapporten visar att antalet trafikolyckor minskat från 130 anmälda olyckor 2019 till 42 anmälda olyckor 2020, samtidigt visar rapporten att buskörning med moped/mc ökat något. Drogvaneundersökningen visar att färre pojkar i åk 2 på gymnasiet använt narkotika under föregående år samtidigt som man ser en ökad trend hos flickor i samma åldersgrupp. I Vellinge kommun är det nolltolerans mot narkotikaanvändning och vi fortsätter arbeta aktivt med frågan, under året kommer en ny drogförebyggande plan att arbetas fram och antas.

Den 23 mars fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om extra satsning för ungdomar – beslutet handlade om 55 extra feriepraktikplatser för ungdomar 18-21 år och extra stöd till föreningslivet för att skapa aktiviteter ungdomar i åldern 12-18 år under sommaren. En satsning som motsvarar totalt nästan 1 miljon kronor.

Under samma möte godkändes nya arrendeavtal för J Persson, Lindas Fingermat och Fiskhuset vilket möjliggör en utveckling av dessa verksamheter med utökad byggrätt och större uteserveringar redan i år. Härligt att kommunens företagare fortsätter satsa även i dessa tider. Under flera år har vi moderater långsiktigt arbetat med att utveckla Skanörs hamn och platsen har blivit ett populärt resmål för såväl kommuninvånare som turister. Näringsidkarna i hamnen liksom hamnföreningen har varit en stor del av utvecklingen av hamnen. Kommunens pärla fortsätter utvecklas samtidigt som hamnens pittoreska och charmiga utformning bibehålls.

Söndagen den 28 mars hade ordnade Moderaterna i Vellinge kommun en skräpplockningsaktivitet i Vellinge, Höllviken och i Skanör. En förmiddag där vi Moderater snabbt fyllde många sopsäckar med skräp. Vi vill påminna om att Vellinge kommun ska vara en trygg och snygg kommun att bo, verka och leva i. Här har vi alla ett ansvar att hjälpas åt och plocka upp skräpet efter oss.

Under påskhelgen delades Vellingemoderaternas vårbroschyr ut, har ni inte fått den än så håll utkik i brevlådan.  Vi vill passa på att tacka alla som hjälpt till alla dela ut broschyrer, tack för att ni ställer upp!

Vi önskar er alla en härlig vår!

Utökning av kameror på kommunens skolor för att fortsätta det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vellinge kommun är en av de tryggaste kommunerna i landet, så vill vi fortsätta ha det. Redan idag finns det kameror på några av skolorna – nu utökar vi med fler och på fler skolor efter initiativ från oss Moderater. Det finns tydliga bevis på att kameraövervakning är ett effektivt och kraftfullt verktyg för att förebygga, bekämpa och klara upp brott. Kameraövervakning har en avskräckande effekt och minskar störningar och brott. Kommunstyrelsen beslutade idag att avsätta 800 tkr till fyra skolor för installation av kameror och ska fungera som ytterligare ett komplement i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

  • Kameraövervakningen är ett av de verktyg som kommunen använder i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Områden kring skolorna ska vara trygga att vistas på och vi vill genom förebyggande insatser stärka tryggheten och minimera skadegörelse på dessa platser. Det är positivt att platserna används utanför skoltid men ibland förekommer skadegörelse och vandalisering och det accepterar vi inte, det är nolltolerans för skadegörelse som gäller i Vellinge kommun, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Efter Pandemin – hur får vi igång livet igen?

Vi har nu levt med pandemirestriktioner i snart ett år. Ibland kan det kännas som att livet aldrig kommer kunna återgå till det normala. Ibland tänker man att det som är nu, också är det normala – man kan nästan ha glömt de förändringar vi påtvingats. Så som vi lever nu känns som det nya normala.

Jag kommer på mig med att tänka på de bilder vi nog alla sett från Kungsgatan i Stockholm vid krigsslutet 1945. Glada människor som firade freden tillsammans och såg ljust på framtiden. Kommer vi se liknande scener när Covid19-viruset är under kontroll och vår befolkning är vaccinerad? Nej jag tror tyvärr inte det.

Många i riskgrupper och våra äldre har nu levt ett isolerat liv i tolv månader och kommer att behöva fortsätta begränsa sin vardag ett antal månader till. I min omgivning ser jag vanligtvis aktiva och initiativrika personer som tvingats till passivitet och lider av dess psykologiska effekter. Jag tror långt ifrån alla kommer stå först i kön till de teaterbiljetter, gatufester eller familjesammankomster som erbjuds när restriktionerna släpps och pandemin klingar av. Självkänsla, trygghet och initiativförmåga har fått ge vika för oro, förminskning av sin egen betydelse och upplevd trötthet.

Det är tungt att dra igång motorn igen. Det kommer inte att räcka att kulturinstitutioner, idrottsevenemang, restauranger och föreningsliv öppnar sina verksamheter för att de som har störst behov av detta skall strömma till. Jag tror vi kommer bokstavligen behöva ”hämta” våra isolerade vänner, grannar och ensamma som drabbats hårt, och motivera dem till sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Detta på ett sätt som inte kränker den enskildas rätt till självbestämmande och integritet naturligtvis.

Det civila samhället och idéburen sektor, alla de människor som i samarbete med kommuner i olika föreningar värnar utsatta grupper och tar ett samhällsansvar, kommer vara än mer betydelsefulla i att locka fram det sociala livet igen. Men inte heller detta kommer räcka. Vi får alla hjälpas åt att påminna varandra om det egna ansvaret för våra medmänniskor, och själva motivera oss att gå ut och bli den där motorn som bidrar till lite mer av det gamla normala.

Med detta sagt avser jag härmed ett upprop, en samling för att när pandemin är över tillsammans med idéburen sektor och kommunerna möta ensamhet med inspiration!

Anna Mannfalk (M)

Regionråd Region Skåne

Ordförande styrgruppen överenskommelse idéburen sektor

Kameraövervakning ökar tryggheten

Tryggheten är basen i vårt samhälle. Det handlar både om den upplevda och faktiska tryggheten. Brottsligheten brer ut sig i Sverige och den grova kriminella brottsligheten blir allt värre. Färre vågar vittna och de kriminella går alltför ofta fria. Det är helt oacceptabelt i Sverige 2021! Vi behöver använda oss av olika åtgärder för att skapa ett tryggare samhälle. Det krävs hårdare straff och fler poliser, men också åtgärder som att göra satsningar på trygga fysiska miljöer, fånga upp och hjälpa barn och unga i riskzonen och så vidare. Även övervakningskameror är en viktig pusselbit i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Det finns flera bevis på att övervakningskameror är ett effektivt och kraftfullt verktyg för att förebygga, bekämpa och klara upp brott. Med hjälp av kameraövervakning får rättssamhället ett nödvändigt redskap för att kunna identifiera och lagföra kriminella. Förutom ökad chans att lagföra vid brottslighet ser man att övervakningskameror i sig också har en avskräckande effekt och minskar brott på de platser där de finns. Dessutom är 9 av 10 svenskar positiva till övervakningskameror på allmänna platser enligt en statistiskt säkerställd undersökning från 2017 och 2018.

Givetvis måste man alltid se över nyttan av att använda kameraövervakning kontra den möjliga inskränkningen av personers integritet. Den personliga integriteten är något vi måste värna men kameror borde vara överordnat en möjlig inskränkning. Den största integritetskränkningen är att bli utsatt för brott. Intresset av trygghet och att brott klaras upp måste väga tyngre än vad det gör idag. Undersökningar visar både att få invånare anser att övervakningskameror på allmänna platser skulle inskränka deras integritet och att en majoritet av svenskarna känner sig tryggare av övervakningskameror. Den upplevda och faktiska tryggheten måste vi ta på största allvar.

Åtgärder för att underlätta kameraövervakning har gjorts men inte på långa vägar i tillräcklig utsträckning. Gör det enklare för polisen, kommunerna, regionerna, företagare och fastighetsägare använda sig av övervakningskameror för att öka tryggheten i samhället!

Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun

Nyhetsbrev - Februari 2021

Årets kortaste månad är nu över. Vädret hann bjuda på både rekordkyla med tjock is på hav och sjö samt sol och värme. Och visst börjar man äntligen känna att våren är på gång. Under februari har vi hunnit med mycket, många politiska beslut har fattats och projekt har påbörjats.

På omsorgsnämndens sammanträde den 2 februari fick nämnden en uppföljning av umgängesstödsverksamheten Sammanstrålen. Uppföljningen visade att verksamheten är välfungerande och att arbetssättet som Vellinge kommun valt, stöd på en trygg plats med utbildad personal, gynnar barnen. Sammanstrålen är en professionell umgängesstödsverksamhet där barn kan få träffa den förälder de inte bor tillsammans med och umgås under trygga förhållanden. Det gäller för barn som av olika anledningar inte kan träffa sin förälder ensam. Verksamheten huserar i Familjernas hus i Vellinge tätort sedan 2016.

På samma möte fick även nämnden ta del av slutrapporten av en oberoende utredning för avtalsuppföljning på St Knut och Aspen vård- och omsorgsboende. Ett arbete som tilldelades extern upphandlad part efter initiativ från oss moderater. Utredningen har granskat avtalsföljsamhet hos leverantören Vardaga, omsorgsavdelningens avtals- och kvalitetsuppföljningar och omsorgsnämndens beslut och hantering av frågan. Detta valde vi att göra för vi ansåg att det var av största vikt att få rättssäker och objektiv hantering av frågan samt att ge verksamheten möjlighet att blicka framåt och arbeta vidare under utredningsperioden. Utredningen visade att uppföljningen som letts av omsorgsavdelningen varit omfattande, av god kvalitet och fokuserat på de krav som ställts på Vardaga i avtalet. Slutrapporten visade även på att omsorgsavdelningen utifrån inkomna signaler, agerade och startade den mer händelsestyrda uppföljningen utan dröjsmål och att uppföljning och dess resultat har dokumenterats väl. Utredningen fann brister i entreprenörens genomförande, de huvudsakliga bristerna kom entreprenören tillrätta med under hösten 2019 och sedan våren 2020 bedömdes verksamheten vara välfungerande.

Den 4 februari bjöds politiker och tjänstemän in till en genomgång av det preliminära bokslutet för 2020.  Bokslutet visar att verksamheterna har haft en god måluppfyllelse och hög kvalitet i både verksamhet och service. Vellinge kommun levererar ett starkt ekonomiskt resultat med ett överskott på 138,7 mkr vilket är 106,2 mkr bättre än budget. Överskottet beror på flera olika saker. Nämnderna och verksamheterna står för en stor del. Totalt bidrar de med 78,8 mkr. Bland annat har omsorgsnämnden ett överskott på 44,9 mkr. En del av överskotten beror på att insatser och aktiviteter uteblivit pga covid -19 men också på god kostnadskontroll och kostnadsmedvetna verksamheter. Totalt har investeringar för 209 mkr genomförts under 2020 och det positiva resultatet innebär att dessa kan egenfinansieras till 100%.

På utbildningsnämndens möte den 8 februari tog nämnden del av årets kvalitetsrapporter för de kommunala grundskolorna i kommunen. Kvalitetsrapporterna redovisar bland annat antal barn, andel behörig personal, identifierade utvecklingsområden samt resultatanalys och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för kommunens grundskolor. Det är också ett led i kvalitetsdialogen mellan politiker och verksamhetsansvariga för att skapa en transparent och öppen verksamhet.

Den 9 februari hade kommunstyrelsen möte. Under mötet antogs bland annat en ny Digital Agenda för 2021-2023. Digital agenda 2021-2023 är ett viktigt steg för fortsatt digital utveckling och för framtiden. Förutom att använda digitaliseringen som ett hjälpmedel i överföringen från manuella till digitala processer kommer ett nytt och spännande pilotprojekt att startas upp under 2021. Smarta samhället – för en kommuntäckande trådlös infrastruktur för IoT (Internet of Things) ska två master kopplas upp och samla in data. Hubbarna kommer så småningom att vara tillgängliga för alla och ska ses som en viktig basinfrastruktur i den smarta staden. Mer om den nya Digitala Agendan och pilotprojektet Smarta samhället kan ni läsa här: https://www.facebook.com/Vellingemoderaterna/photos/a.177486205746935/1816839155144957/


Under samma möte godkände kommunstyrelsen Vellinge kommuns remissvar till Trafikverket angående utbyggnad av väg E6 mellan Malmö och Vellinge. Vi moderater ser positivt på en utbyggnad av E6 men i Trafikverkets vägplan finns flera brister avseende bullerproblematiken för de boende i Vellinge och Hököpinge, trafiksäkerheten och framkomligheten vid Vellinges påfarter till E6 samt att  det måste säkerställas att ett tredje körfält kan hålla tillräcklig bredd så att trafiksäkerhet säkras och så att hastighetsnivån inte ska behöva sänkas. Vi moderater har i samband med yttrandet gjort en insändare kring ämnet som ni kan läsa mer om här: https://vellinge.moderatweb.se/vi-valkomnar-ett-tredje-korfalt-pa-e6-debatt/

Tack vare den nya upphandlingen avseende muddring från inseglingsrännan behövs det inte längre några långtradare för att köra sand från hamnen och ut på stränderna. Den nya upphandlingen innebär att upptagningspråmarna direkt kan skjuta ut den upptagna sanden ut på bl.a Norra Revelen. Muddring behöver göras av flera skäl, dels för att inseglingsrännan ska vara tillräckligt djup att köra igenom för båtar, dels för påfyllning av sand så att kommunens fantastiska stränder kan bevaras.

Ett av våra vallöften för denna mandatperiod var att genomlysa och utveckla fritidsgårds- och ungdomsverksamheten i kommunen. Syftet med detta är att vi moderater vill få till en mer modern och attraktiv verksamhet som tilltalar fler. Nu har genomlysningen gjorts, åtgärdsförslag har tagits fram och kultur- och fritidsutskottet antog dessa i december 2020. Genomlysningen har gjorts i flera delar där kommun, ungdomsrepresentanter, föreningsliv och rektorer varit involverade. Utifrån genomlysningen gav kultur- och fritidsutskottet den 11 februari förvaltningen i uppdrag att ta fram en projektplan till två pilotprojekt för samverkan med föreningslivet för samutnyttjande av lokaler och resurser. Den nya projektplanen ska redovisas till utskottet i maj 2021.

Under februari har vägarbetet för Norra infarten inneburit en viss trafikstörning med trevägsrödljus. Vi hoppas ni har överseende med detta under en period och att ni ser fram emot slutresultatet som vi gör. Mer information kring projektets genomförandetid hittar ni på kommunens hemsida.
 

I februari släppte SKR och MSB årets öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet 2020. Rapporten visade att Vellinge under förra året var tryggast i Skåne och en av de tryggaste och säkraste kommunerna i landet, plats 6 av landets 290 kommuner. Indikatorerna för Vellinges del visar att anmälda stöld- och tillgreppsbrott har minskat jämfört med föregående år och att Vellingeborna känner sig trygga och säkra utomhus på kvällar och helger. Vellinge har fått bra resultat på de allra flesta indikatorer. De andra indikatorerna som mäts är bland annat kommunens krisberedskap, samverkan, jämställdhet, personskador (antal sjukhusvårdade), utvecklade bräder i bostäder och lokaler samt hjälp vid nödläge av räddningstjänst, ambulans och så vidare. Trygghet är en prioriterad fråga för oss moderater och något som vi ständigt arbetar för att förbättra.

På grund av ett avhopp den 25 januari av en moderat ledamot i kommunfullmäktige gjorde Länsstyrelsen en ny sammanräkning som innebär att Christine Andersson, fd moderat och numera Sverigedemokrat, tog över Moderaternas sista mandat i fullmäktige. En konsekvens som ändrar mandatfördelningen i kommunfullmäktige och därmed kommuninvånarnas val 2018. Vi moderater har därför överklagat Länsstyrelsens nya sammanräkning och inväntar nu besked.

Lokalerna som Skanör/Falsterbo montessoriskola idag huserar i är inte längre ändamålsenliga och fastighetsenheten fick därför under förra året i uppdrag att tillsammans med utbildningsavdelningen utreda montessoriskolans behov av lokaler och eventuell placering av ny skola. På fastighetsutskottets möte den 17 februari beslutades att en projektering av en delvis ny byggnad i den norra delen av Tångvallaskolans område. Förslaget innebär att Montessoriförskolan tar i anspråk Tångvallaförskolans nuvarande lokaler och en tillbyggnad som sammanlänkas med förskolan kommer göras. Detta förslag upplevdes som mest ändamålsenligt, ansågs vara en bra lösning av Skanör Falsterbo montessoriskolas verksamhet och förespråkades av Tångvallaskolans verksamhet.  Det innebär inte att en ny förskola för Tångvallaskolan bortprioriteras. En ny förskoleverksamhet för Tångvallaskolans förskola föreslås byggas på Skanör/Falsterbo Montessoris nuvarande tomt och ger en sammanhållen förskola för hela Tångvallaskolans förskoleverksamhet.

Vi vill avsluta med att förtydliga våra ställningstaganden kring folkomröstningen av Naturum och konsthall på Falsterbo Strandbad. Vi moderater är principiellt emot folkomröstningar, detta gäller Moderaternas ställningstagande både nationellt och kommunalt. Folkomröstningar tar saker ur sitt sammanhang, förenklar komplexa frågor och bidrar till avsaknad av helhetssyn. Det svenska systemet bygger på representativ demokrati med val en gång vart fjärde år, bland annat för ansvarstagande för allmänintresset och helheter. Det är en principiell hållning som Moderaterna har oavsett sakfråga och om bedömningen av utgången är till fördel eller nackdel för partiet. Vi moderater har agerat på samma sätt historiskt även om det tidigare inte prövats formellt i Vellinge på det sätt som nu är fallet. Det kostar också både mycket pengar och tar stora resurser att genomföra en folkomröstning. Cirka 1,5 mkr. Vi anser inte att det är att hushålla med skattebetalarnas pengar. I frågan om ett vara eller icke vara av konsthall och Naturum på Falsterbo Strandbad är det dessutom en ickefråga. Verksamheten är redan avvecklad och en ny verksamhet har flyttat in på Falsterbo Strandbad, den nya verksamheten har ett kontrakt på fem år och inget man bara kan säga upp utan konsekvenser. Genom avvecklingen har vi frigjort 8,6 mkr årligen i driftskostnad där vi istället kunnat omfördela 1,6 mkr till ett kommunövergripande naturkoncept Naturnära och sju miljoner på utbildning och äldreomsorg där vi ser stora behov framöver, pengar som i så fall ska tas tillbaka därifrån om naturum och konsthall skulle uppstå.

Pressmeddelande: Moderaterna i Vellinge överklagar länsstyrelsens beslut om att utse Sd-vilde som ledamot på M-mandat!

Väljarna var tydliga i valet 2018. Valresultatet gav Moderaterna 26 av 51 mandat i kommunfullmäktige och Sverigedemokraterna 7 av 51 mandat. Nu riskerar den maktbalansen att ruckas när en Sd-vilde inträder som ledamot i fullmäktige på ett M-mandat. Bakgrunden är att länsstyrelsen beslutat om ny sammanräkning sedan en Moderat ledamot lämnat sin plats i kommunfullmäktige. Beslutet innebär att Christine Andersson blir ny ledamot trots att hon lämnat det parti hon valts in för. Moderaterna i Vellinge överklagar nu länsstyrelsens beslut. 

Christine Andersson kandiderade för Moderaterna inför valet 2018 och valdes i samband med det in som ersättare i kommunfullmäktige. Ett mandat hon tilldelades på grund av sin placering på Moderaternas valsedel. Christine Andersson fick 3 personröster och valdes alltså inte in som personvald.

Under 2020 har Christine Andersson lämnat Moderaterna och istället blivit medlem i Sverigedemokraterna, för vilka hon sedan dess valts till nya uppdrag. Trots partibyte och upprepade propåer från oss Moderater har Christine Andersson inte lämnat sina uppdrag för Moderaterna. Värt att notera är att Christine Andersson skrivit under en kandidatförsäkran för Moderaterna där hon på heder och samvete lovat att avsäga sig samtliga uppdrag om hon lämnar partiet. Att Sverigedemokraterna som parti ställer sig bakom ett sådant agerande är häpnadsväckande. 

Att Christine Andersson nu träder in som ledamot ändrar mandatfördelningen i kommunfullmäktige och speglar inte längre väljarnas val i valet 2018. Det påverkar maktbalansen i kommunfullmäktige och demokratin är därmed satt ur spel. Länsstyrelsens beslut innebär att Moderaterna nu istället har 25 mandat och Sverigedemokraterna 8. Länsstyrelsens beslut får orimliga konsekvenser därför väljer vi Moderater att överklaga beslutet.

– Agerandet från Christine Andersson och Sverigedemokraterna är ohederligt. Det är både respektlöst och nonchalant mot demokratin och väljarna, säger Carina Wutzler, Kretsordförande i Moderaterna i Vellinge.

Vi välkomnar ett tredje körfält på E6 - debatt

Äntligen lägger Trafikverket fram förslag på utformning av ett efterlängtat och välbehövligt tredje körfält på E6 mellan Vellinge norra och Petersborg.  Bilköerna längs E6 växer och framkomligheten påverkas negativt. Det är en ohållbar situation. Redan idag är kapaciteten otillräcklig. I och med ökad mängd godstransport, tung trafik från Trelleborgs hamn, ökad pendling och fler människor kommer problemet att fortsätta växa, bullernivåerna öka, köerna tillta och trafiksäkerheten minska.

Vi moderater har länge stridit för att utbyggnaden ska bli verklighet och vi välkomnar att Trafikverket nu är igång med arbetet. Till vår stora besvikelse innehåller förslaget flera brister vilket vi reagerar på och tydligt kommunicerar till Trafikverket när kommunen ska yttra sig över det förslaget som ligger på remiss.

Bullerproblematiken får en otillfredsställande lösning. Över 224 bostadsfastigheter längs sträckan har bullernivåer som överskrider riktvärdena men Trafikverket har meddelat att de endast kommer erbjuda ca nio fastigheter bullerdämpande åtgärder. Vi står upp för våra medborgare och ser detta som oacceptabelt. För att säkerställa en bra boendemiljö måste Trafikverket uppföra bullerskydd i form av vallar eller skärmar längs hela sträckningen mellan Vellinge Norra och Hököpinge i samband med utbyggnaden. Vi anser inte att andra lösningar är tänkbara.

Vi välkomnar en förlängning av påfartsrampen från Vellinge norra men eftersom det nya körfältet främst ska användas för tung trafik måste lösningen säkerställa att det inte finns ökad risk för fler olyckor när bilister från Vellinge ska vävas in med den tunga trafiken. Trafikverket föreslår även att vissa sträckor ska ha något smalare körfält. Vi anser att ett tredje körfält måste hålla tillräcklig bredd så att framkomlighet och trafiksäkerhet säkras och så att hastighetsnivån inte ska behöva sänkas.

Trafikverket verkar inte heller inse allvaret med dagens köproblematik vid trafikplats Vellinge S där väg 100 ansluter till E6. Trafikverket måste ha en tydlig åtgärdsplan för att förbättra framkomligheten så att det inte blir störningar och ökad risk för olyckor när trafik från väg 100 ansluter till E6.

Vi välkomnar ett tredje körfält, det har vi kämpat för i många år men utbyggnaden måste ske på ett genomtänkt, trafiksäkert och hållbart sätt. 

Vellingemoderaterna

Fortsatt digital utveckling i Vellinge kommun

Under flera år har Vellinge kommun efter initiativ från oss moderater arbetat med Digital Agenda. Vi lever i en allt mer digitaliserad värld och måste dra nytta av teknikens möjligheter för att förenkla och förbättra servicen och kontakten till kommunens invånare, företagare och internt mellan verksamheterna.

Förslaget till Digital Agenda 2021-2023 antogs under dagens kommunstyrelsemöte. Ett viktigt steg för fortsatt digital utveckling och för framtiden!

  • Vellinge kommun måste följa med i utvecklingen. Sedan ett par decennier har vi befunnit oss i en samhällsutveckling där digitaliseringen är katalysatorn, möjliggöraren och motorn. Utvecklingen vi ser idag innebär därför helt nya förutsättningar för samhället och för människan och just nu accelererar den digitala utvecklingen som aldrig förr och Vellinge är på tårna för att följa med på denna resa, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Förutom att använda digitaliseringen som ett hjälpmedel i överföringen från manuella till digitala processer kommer ett nytt och spännande pilotprojekt att startas upp under 2021. Smarta samhället – för en kommuntäckande trådlös infrastruktur för IoT (Internet of Things) ska två master kopplas upp och samla in data. Hubbarna kommer så småningom att vara tillgängliga för alla och ska ses som en viktig basinfrastruktur i den smarta staden. Med hjälp av dessa kommer man kunna mäta parkeringsplatsers beläggning i realtid. I nästa steg, runt 2022-2023, ska projektet utvecklas och man ska tex. kunna använda IoT för att stimulera ökad återvinning, medverka till förändrade och förbättrade vanor i kollektivtrafiken, smart belysning, snabbare mätning av Va-systemen samt öka tryggheten i det offentliga rummet genom sensorer för att nämna några exempel.

Den Digitala Agendan ska även vara ett verktyg för Framtidssäkrad välfärd och innehåller aktiviteter för att förbättra och förenkla arbetet inom ramen för framtidssäkrad välfärd. Några exempel på detta är digital tillsyn, nyckelfri hemtjänst, digital äldre-chatt och digitala inköp för gruppen äldre och digital vikarieanskaffning, studiehandledning på distans, lärare filmar genomgångar som delas, digitala storföreläsningar på gymnasiet, fler möjligheter att möta eleverna utifrån deras behov genom digitaliserad undervisning på olika sätt och utökat utbud av läromedel för elever och personal i skolan. Ur en miljösynpunkt är digital agenda också en positiv satsning. Genom att fortsätta digitalisera försvinner till exempel analoga blanketter och manuella processer vilket sparar på miljön, tid och pengar.

Nyhetsbrev - januari 2021

Äntligen har vi kunnat lämna 2020 bakom oss och inleda ett nytt år. 2021 års första månad är snart slut. Under januari har vi haft en del soliga dagar och även lite snö. Eftersom vi inte hade något nyhetsbrev i december så har vi i detta nyhetsbrev inkluderat tagna politiska beslut och politiska händelser i december 2020 och januari 2021.

Under december färdigställdes många projekt i kommunen, bland annat det nya utegymmet i Vellinge tätort och den nya gång- och cykelbanan längs Falsterbovägen mellan Falsterbo och Skanör.

På utbildningsnämndens möte den 7 december antogs en ny digitaliseringsplan för förskola och skola 2021-2023. Digitaliseringsplanen ska medverka till öka att underlätta administrationen, främja likvärdighet och lärande hos barn, elever och unga vuxna samt öka tillgängligheten och likvärdigheten i kommunikationen med vårdnadshavare.  

Den 17 december tecknade Vellinge kommun avtal med nya aktörer på Falsterbo Strandbad. Paret Lindquist, med sin unika privata konstsamling, ska utveckla Falsterbo Strandbad till ett modernt museum, Falsterbo Art Museum, med fotokonst i världsklass och skapa ett unikt besöksmål för södra Sverige. Kommunen tecknade samtidigt avtal med det välrenommerade krögarparet Peter och Frida Ringström, tillsammans med Monica Lusth och Pär Ringström som ska ta över driften av restaurangen där mat och dryck kommer ha rötterna i Norden med inspiration från Frankrike och influenser från det asiatiska köket.

Den 18 december vann Vellinge kommun Laddguldet 2020. Laddguldet delas ut till den kommun som bidragit mest till omställningen till laddbara fordon och delas ut årligen för att främja omställningen i transportsektorn. Vi moderater har i flera år varit drivande i arbetet med kommunens laddinfrastrukturstrategi och andra konkreta åtgärder och satsningar för att minska negativ klimatpåverkan och förbättra miljön.

Den 22 december släppte polisen sin årliga trygghetsmätning. Vellinge fortsätter enligt den att vara en trygg kommun att bo, leva och verka i. Tryggheten ökar samtidigt som oro att utsättas för brott minskar i kommunen. I mätningen förbättrar Vellinge sitt resultat jämfört med föregående år på nästan samtliga punkter och den faktiska utsattheten för brott är väldigt låg. Vellingeborna känner enligt mätningen sig trygga utomhus, skadegörelsen är låg likaså våldsbrott och missbruksproblemen. De är inte heller oroade över att utsättas för brott. Dock ser invånarna buskörning med mopeder och fortkörning som ett relativt stort problem i kommunen, ett annat område som får låga siffror jämfört med de andra områdena i mätningen handlar om problematiken kring nedskräpning. Dessa områden måste kommun, polis och invånare tillsammans arbeta för att förbättra.

Den 12 januari godkände kommunstyrelsen den sista uppföljningen av energi- och klimatprogrammet och uppföljning av de lokala miljömålen. Vi moderater har under flera års tid arbetat för att förbättra de lokala miljömålen samt minska utsläppen av växthusgaser med 20 % fram till 2020 jämfört med 2010. Vi ser dessa frågor som viktiga och vi kommer fortsätta vårt långsiktiga och målmedvetna arbete med miljö- och hållbarhetsfrågorna, det är en självklar del i den dagliga driften men också i kommande investeringar. Förslag till det kommunövergripande hållbarhetsprogrammet som också blir en fortsättning av åtgärdsplanen för de lokala miljömålen skickades den 19 januari ut på remiss till nämnderna.

På kommunfullmäktigemötet den 25 januari antogs en ny renhållningsordning för 2021 fram till 2030.
Anledningen till ny renhållningsordning tagits fram är dels att den gamla slutar gälla, dels för att nya tankar ska implementeras ”från avfall till resurs”. Den nya renhållningsordningen innehåller en kretsloppsplan som är kommungemensam tillsammans med nio andra skånska kommuner. Renhållningsordningen innehåller även föreskrifter för avfallshantering i Vellinge kommun vilket bland annat innebär att man från och med i år kommer gå över till fastighetsnära avfallsinsamling. Mer om detta kan ni läsa på vår hemsida: https://vellinge.moderatweb.se/ny-renhallningsordning-antagen-av-kommunfullmaktige/

Under kommunfullmäktigemötet antogs även en uppdaterad Biblioteksplan för 2021-2024 samt en Fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken 2050. En Fördjupad översiktsplan är inget juridiskt bindande dokument utan en vision om hur man på sikt vill utveckla denna del av kommunen. Visionen är att östra Höllviken ska utvecklas till ett område med grön prägel innehållande blandad bebyggelse och med en tydlig förankring i Höllvikens karaktär. I den Fördjupade översiktsplanen finns både bebyggelse, rekreationsområden och grönstråk, gång och cykelvägar, gator, service och verksamheter med. Vi moderater anser att utveckling av kommunen är bra och nödvändig. Men den ska ske ansvarsfullt, genomtänkt och hållbart därför är en Fördjupad översiktsplan bra hjälp och stöd för framtiden. Utveckling är en nödvändig förutsättning för ett fortsatt levande och vitalt Vellinge. Det är med fler invånare som vi bäst kan trygga en god utbildning, ett rikt kultur- och föreningsliv och en god äldreomsorg. Det är så vi skapar ett ännu bättre Vellinge.

Tiggeriförbudet har ännu en gång väckt debatt. Efter en dom i Europadomstolen för några veckor sedan fälldes Schweitz för att ha bötfällt en kvinna för tiggeri. Röster höjs därför med krav på att Vellinge och andra svenska kommuner som har infört tiggeriförbud ska upphäva sina beslut. Vi vill vara tydliga med att så inte kommer ske.  Vellinge första kommun var först ut i landet med att införa tiggeriförbud efter initiativ från oss moderater. Efter vårt beslut och med prejudicerande dom från högsta förvaltningsdomstolen valde flera kommuner att följa. Vi kommer fortsatt försvara och stå upp för tiggeriförbudet i Vellinge. Så länge andra kämpar mot ett tiggeriförbud kommer vi att kämpa för.

På miljö- och byggnadsnämndens möte den 28 januari beviljade nämnden två bygglov för nya flerfamiljshus, ett i centrala Vellinge, vid Circle K, och ett i centrala Höllviken, gamla Mariastugan. I Vellinge handlar det om två huskroppar i två våningar, totalt 21 lägenheter 1-3 rok. I Höllviken innehåller förslaget totalt 36 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenvåningen fördelade på två byggnader.

Har ni frågor, funderingar eller tips på hur vi kan fortsätta utveckla Vellinge är ni som vanligt välkomna att höra av er till victoria.bergstrand@vellinge.se

Ha det gott!

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen