Utbildade förskollärare ger högre kvalitet

Förskolan är en av kommunens kärnverksamheter och vi moderater tycker att det är viktigt att våra kärnverksamheter prioriteras. I Vellinge har vi länge haft höga ambitioner med förskolan och en viktig del i det arbetet handlar om utbildad personal, något vi medvetet satsat på under lång tid.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där lärande, omvårdnad, omsorg och fostran bildar en helhet. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande och vi moderater anser att en hög andel utbildade förskollärare lägger grunden till god pedagogisk verksamhet. I Vellinge kommun finns det både kommunala och fristående förskolor och i hela kommunen är genomsnittet utbildade förskollärare 54 %. Att jämföra med snittet i Skåne på 43% högskoleutbildad personal.

–          Det finns en läroplan med ett tydligt pedagogiskt uppdrag och förskolan lägger grunden till det livslånga lärandet. Ju tidigare i livet du får bra pedagogisk undervisning desto bättre och att ha många utbildade förskollärare är en kvalitetsfaktor, säger Gustav Schyllert (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Förskolorna i Vellinge tillhör de bästa i landet och i skolinspektionens tillsyn blev kommunen helt utan anmärkningar. Det tänker vi fortsätta jobba för och kommer därför fortsatt att ha en hög andel utbildade pedagoger i våra verksamheter.

 

Respektive förskolas andel utbildade förskollärare kan du läsa om här: http://www.vellinge.se/utbildning-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/jamfor-forskolor/