Grundsärskolan prioriteras stort under 2017.

Vi moderater arbetar för att förbättra förutsättningarna för alla elever och stimulera begåvningar och talanger att utvecklas vidare utifrån sina förutsättningar. För att kunna förbättra förutsättningarna för eleverna på grundsärskolan har moderaterna initierat en ombyggnation på Ljungenskolan som nu har påbörjats.

En utredning på uppdrag av utbildningsnämnden 2014 visade att grundsärskolans lokaler inte är ändamålsenliga. Därför har nu ett förändringsarbete på grundsärskolan på Ljungenskolan påbörjats.

Projektet beräknas kosta cirka fem miljoner kronor och ska vara inflyttningsklart för eleverna inför vårterminen 2018.

De lokaler som grundsärskolan disponerar idag kommer att byggas om och anpassas. Byggnaden kommer att ha sina egna entréer och handikappanpassade toaletter. Den sociala miljön kommer att anpassas till elevernas förutsättningar, bland annat kommer störning från trafik och förbipasserande människor att minimeras.

För eleverna är det viktigt att varje aktivitet har sin egen plats. Varje rum kommer därför att ha en egen tydlig funktion, till exempel ett sinnesträningsrum där man med hjälp av bland annat vatten, sand och färg ska kunna träna sina sinnen. Ett annat rum kommer att bli ett motorikrum med liftar i taket för elever som har svårt att utöva traditionell idrott. Det kommer även att finnas en ateljé och ett musikrum.

Klassrummen kommer att bli fler och mindre och kommer att rymma 3-5 elever per rum. Detta är viktigt för att underlätta undervisningen och den dagliga verksamheten.

– Varje människa är unik och skolan ska möta alla elever utifrån deras förutsättningar. Ombyggnaden av grundsärskolan skapar bättre förutsättningar för denna skolverksamhet och är viktig för kvaliteten i grundsärskolan, säger Gustav Schyllert (M) utbildningsnämndens ordförande