Nyhetsbrev - september

September har verkligen varit en fullspäckad månad med många viktiga händelser och beslut. Mer om detta kan du läsa nedan.

Under månaden har kommunen gått in i ett samrådsförfarande angående ”Skydd mot stigande havsnivåer”. Det har varit ett stort engagemang från medborgarna under dessa tillfällen – en stor och viktig fråga för kommunens framtid. Har du inte hunnit gå på ett samrådsmöte än är det inte försent. Sista mötet hålls nästa onsdag, den 4 oktober i kommunhuset klockan 18.00.

Skånetrafiken har beslutat om en förändrad linjedragning av regionbuss 146 som börjar gälla från 2018. Detta är vi starkt emot och den 8 september skickade Carina Wutzler en skrivelse till Skånetrafiken där hon riktade kritik mot beslutet. Buss 146/Trelleborg-Malmö kommer inte längre stanna vid Malmö C utan endast vid Södervärn vilket kommer att påverka många resenärer negativt. Förändringen av linje 146 innebär ökat tryck på den redan idag ofta fullsatta regionbuss 100. Då det planeras bostäder vid Campusområdet i anslutning till Vellinge ängar kommer behovet av kollektivtrafik att öka ytterligare framöver. Både hållplatserna Håslöv och Vellinge ängar trafikeras av linjen. Carina Wutzler riktade även skarp kritisk mot att Skånetrafiken inte har haft en dialog med kommunen i frågan.

Den 16 september invigde Carina Wutzler och Christer Mars äntligen Nyckelhålsparken. Stor satsning som vi moderater drivit igenom för att skapa en social och aktiv mötesplats för invånare och besökare i alla åldrar mitt i centrala Höllviken. Samtidigt ett led i satsningen för mer levande och attraktiva centrum. Vi vill koppla ihop hela centrumstråket från Toppengallerian i öster och vidare västerut längs hela Falsterbovägen. En lyckad invigning med över tusen personer på plats.

Det är återigen klart att de offentliga köken i Vellinge håller högsta klass. Under årets White guide juniors prisutdelning den 18 september kammade Vellinge hem förstaplatsen i två kategorier – Herrestorpsskolan vann priset Årets hållbara offentliga restaurang 2017 och Herrestorpsskolans rektor Tove Thyni utsågs av juryn till årets gastronomiska rektor. Dessutom kammade kommunen hem två andraplatser. David Gustavsson, kock på Herrestorpskolan, kom tvåa i klassen Årets skolkock, Vellinge kommun kom tvåa i kategorin Årets skolmatskommun och Herrestorp kom tvåa i kategorin Årets skolrestaurang 2017.

Under kommunfullmäktigemötet den 20 september röstades vårt förslag om att införa tiggeriförbud i kommunen igenom med siffrorna 39-12. Ärendet kommer nu gå vidare till Länsstyrelsen för fastställelse.

Kommunens delårsrapport för innevarande år visar ett positivt resultat på 14,6 miljoner vilket är 11,1 miljoner kronor bättre än budget för 2017. Detta beror på att skatteintäkterna och finansnettot blir bättre än budgeterat. I det positiva resultatet på 14,6 miljoner ligger kommunfullmäktiges beslut om att avsätta 9,1 miljoner kronor av 2017 års resultat för medfinansiering till den nya vägomläggningen i Kämpinge by (Räng Sandsvägen).

Under fullmäktigemötet antogs även den nya Hököpingeplanen. Planen möjliggör byggandet av cirka 110 stycken bostäder – villor och parhus, en förskola för cirka 100 barn, ett flerbostadshus med butik på bottenvåningen samt ett parkstråk mellan den norra och södra delen av planen. Det är en stor och viktig plan som kommer att knyta ihop Hököpinge på ett bra sätt utan att förstöra by- och lantkänslan.

Centrumutvecklingen fortsätter och under månaden startade två efterlängtade byggprojekt  nere i Skanör- Axelssons torg och Stens brygga nere vid hamnen.  Axelssons torg ska fungera som en plats för rekreation och en trivsam förbindelse mellan Skanörs centrum och hamnområdet. Genom uppfräschningen av Axelssons torg vill vi förstärka Skanörs centrum. Det blir en oas att bara njuta av vacker natur i, på egen hand eller tillsammans med andra. Stens brygga kommer att byggas ut och rustas upp. Bryggan kommer att bli lättillgänglig och man ska kunna cykla ner och ta ett snabbt dopp precis som tidigare. Men konceptet har utvecklats med förhoppningen att fler Skanörbor, turister och kommuninvånare hittar dit. Den nya bryggan kan ta mer folk och det ska finnas fler trappor och stegar.

Återvinningsstationen i Höllviken håller på att byggas om för att fräschas upp och göras mer tillgänglig. Man kommer att bygga en slinga med en utfart och en infart för att bilar med släp, husbilar och husvagnar enkelt ska kunna tömma sitt spill. Under tiden som byggnationen pågår har en temporär återvinningsstation öppnats cirka 500 meter längre ner på Falsterbovägen.

Nästa vecka börjar arbetet med att anlägga en fontän som ska pryda stora rondellen i Höllviken. Fontänen är inspirerad av de isländska gejsrarna och har getts namnet Höllvikens Källa. Under vintertid så ska vattnet stängas av och en julgran ska pryda rondellen. Under arbetet kommer en av filerna i rondellen att stängas av, vilket kommer att begränsa framkomligheten.

För att kunna förbättra förutsättningarna för eleverna på grundsärskolan har moderaterna initierat en ombyggnation på Ljungenskolan som nu har påbörjats. En utredning på uppdrag av utbildningsnämnden 2014 visade att grundsärskolans lokaler inte är ändamålsenliga. Därför har nu ett förändringsarbete på grundsärskolan på Ljungenskolan påbörjats. Projektet beräknas kosta cirka fem miljoner kronor och ska vara inflyttningsklart för eleverna inför vårterminen 2018.

Glöm inte Moderaternas event ”Är du intresserad av sjukvårdsfrågor?” på Skanörs bibliotek den 9 oktober klockan 19.00 för att diskutera sjukvårdsfrågor och vilka lösningar ni vill att vi moderaterna arbeta vidare med.  

Sist men inte minst vill vi även passa på att påminna om vår Afterwork den 27 oktober klockan 16.00-18.00 på V.E.S.P.A i Höllviken. Hoppas vi ses på båda aktiviteterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *