Stigande havsnivåer – nu går vi in i nästa fas

Problematiken kring stigande havsnivåer har under senare år uppmärksammats allt mer. Vi moderater tar detta på största allvar. För flera år sedan påbörjade vi arbetet med att utreda konsekvenserna av höjda vattennivåer vilket 2013 ledde fram till ”Handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer” och året därpå tog vi initiativ till att ta fram en ansökan till mark- och miljödomstolen.

Projektet ”skydd mot stigande havsvattennivåer” har nu gått in i ett samrådsförfarande och under hösten kommer kommunen att hålla fem stycken dialogmöten. Första dialogmötet hölls i tisdags och nästa är onsdagen den 13 september.

Kommunen har genom ett gediget förarbete äntligen kunnat ta nästa steg och förhoppningen är att ha en ansökan klar till mark- och miljödomstolen under slutet av året. Det är ett stort projekt och kommer därför ta en tid att få ett domslut vilket troligtvis sker under 2019.

– Att vi kommer framåt och in i nästa fas är viktigt. Jag hoppas på stort intresse och engagemang från medborgarna nu under samrådstiden, säger Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Skydd mot förhöjda havsvattennivåer är en ödesfråga för kommunen och det är bor cirka 21 000 personer i de berörda delarna. På spel står enorma kulturvärden, ovärderliga natur- och rekreationsvärden, djur- och fågelliv, stora fastighetsvärden och främst våra medborgares säkerhet.

Vi kommer att göra allt vi kan för att få igenom de skyddsåtgärder som krävs för att skydda Falsterbonäset. Vi överger inte Falsterbonäset!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *