Ansvarsfullt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete bygger på de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbar utveckling handlar om livskvalitet nu och i framtiden. Hållbarhetstänket finns med som en naturlig del i vårt arbete och beslutsfattande och det ska vara både relevant och långsiktigt. Frågorna är på intet sätt nya för oss men vi väljer nu att växla upp och vässa hållbarhetsarbetet för att tydliggöra och synliggöra allt som görs. Vi arbetar för att bidra till att uppfylla de globala, nationella och regionala målen kopplade till Agenda 2030 med fokus på det som är viktigt för Vellinge och de lokala behov och förutsättningar som finns här.

Vi har valt att fokusera på följande områden:
Hållbar samhällsutveckling och trygghet
Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion
Transporter, mobilitet
Vatten, miljö- och energi
Ungas hälsa och livsvillkor
Välfärdsuppdraget
Intern och extern delaktighet
Grön finansiering
Robusthet och ansvarstagande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen