Antagen detaljplan möjliggör ett lyft för kommunens pärla.

Kommunens pärla – Skanörs hamn kommer att fortsätta utvecklas tack vare antagandet av ny detaljplan som bland annat innehåller ett nytt kallbadhus. Vi moderater hade som vallöfte 2014 att fortsätta arbetet med att försköna och förbättra hamnen i Skanör. Vi har varit drivande i utvecklingsarbetet och på vårt initiativ har 5 miljoner kronor satsats på försköningsarbetet 2016 och ytterligare 5 miljoner kommer att satsas 2017 inom ramen för befintlig detaljplan. 

I förra veckans kommunfullmäktigemöte antogs en ny detaljplan för Skanörs Hamn.

Skanörs hamn är med sitt unika läge i anslutning till en av Sveriges vackraste stränder och storslagen natur kommunens pärla.  Hamnens charmiga och pittoreska utformning lockar såväl turister som kommuninvånare året om.  Men även en pärla kan behöva putsas till ibland och på moderaternas initiativ tillfördes 5 miljoner innevarande år för att försköna och förbättra hamnen och i och med att vårt budgetförslag vann gehör vid kommunfullmäktigemötet i november tillförs ytterligare 5 miljoner för fortsatt utveckling 2017.  Detta försköningsarbete har varit inom ramen för befintlig detaljplan och genom antagandet av nya planen kan ytterligare möjligheter skapas för att utveckla och förbättra hamnen.

Det har varit en komplex detaljplan och arbetet för att ta fram en fungerande har pågått under flera år. Detaljplanen möjliggör en småskalig utökning av byggrätter inom hamnområdet samtidigt som hamnens unika karaktär bibehålls. I detaljplanen ingår ett kallbadhus, en hall för båtservice, nya handelsbodar samt möjligheter för befintliga verksamheter att bygga ut. Planen inkluderar även en upprustning av de allmänna ytorna och en förbättrad trafiksituation och trafiksäkerhet. För vattenområdet norr om hamnplan upphävs gällande detaljplan så att vi i framtiden kan pröva tillstånd för eventuella bryggor inom vattenområdet enligt Natura 2000.

–          I och med beslutet kan vi fortsätta utvecklingen av hamnen så att det blir den magnet för båtägare, invånare och turister som vi vill att den ska vara, inte bara under sommarmånaderna utan året runt. Det var det vi moderater lovade våra väljare i valet 2014, säger Carina Wutzler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen