Årsredovisning 2017 - Carina Wutzlers förord

Det blir inte helt enkelt att sammanfatta 2017. Det är mycket som har hänt och det finns så mycket jag skulle vilja ta upp men jag får göra ett urval. Däremot hoppas jag att ni fortsätter läsa årsredovisningen i sin helhet och tar del av allt som skett under året.

Året startade med en del stökigheter kring ungdomsgäng och det kom signaler om att den upplevda otryggheten ökade. Kommunen valde därför att fokusera på trygghetsfrågor genom trygghetspaketet ”Tillsammans för ett tryggare Vellinge”. En rad åtgärder togs fram tillsammans med invånarna under året. Ett arbete som gett resultat. Brottsstatistiken minskar och kommunen hamnar på plats 5 av 290 när SKL rankar tryggheten i de svenska kommunerna. Trygghetsarbetet får dock aldrig slå sig till ro utan kommer förstärkas ytterligare framöver. Arbetet med att skapa säkra och trygga stränder, har fortsatt och ett nytt livräddartorn kom på plats i Falsterbo. Ni ser ett av kommunens tre fina livräddartorn på årsredovisningens framsida. En stolthet för kommunen och som blivit ett populärt landmärke i olika sammanhang.

Utbildning, som är ett av kommunens profilområde, fortsätter visa på framgångar under 2017. Utmärkelser som Sveriges bästa skolkommun, Guldtrappan, White Guide junior, topplaceringar i Ekomatsligan och SKL:s öppna jämförelser visar att Vellinge ligger i framkant inom en rad område på utbildningsområdet. Utvecklingsarbetet har fortsatt inom ramen för lärarutvecklingsprogrammet. Arbetsmiljön är viktig; satsning på lokaler har skett genom bland annat uppstart av ny förskola i Västra Ingelstad, om- och tillbyggnad av Herrestorpskolan och ombyggnation av grundsärskolan på Ljungenskolan.

Ny arrendepolicy har banat väg för ett mer strukturerat och transparent arbete avseende arrendefrågor i kommunen vilket bland annat har lett till ny arrendator av såväl Skanörs hamn som Campingen i Falsterbo. Resultatet är ett större utbud och mer liv och rörelse i hamnen och kommunen har nu äntligen en camping värd namnet. En camping som redan i år nådde de fyra stjärnor som kommunen ställt som krav inom en treårsperiod.

Strukturerat och fokuserat arbete avseende ekonomiskt bistånd visar sig också i konkreta resultat så det är ingen slump att Vellinge har Sveriges lägsta försörjningsstöd mätt per invånare. Det är glädjande att arbetet med nollvision ungdomsarbetslöshet har gett effekt och ungdomsarbetslösheten har halverats på två år. Under 2017 har den minskat mer än i riket.

Det viktiga arbetet med att få tillstånd att uppföra skydd mot stigande havsnivåer har fortsatt och samråd har genomförts med såväl invånare som myndigheter. Det är ett komplext och omfattande arbete men nu närmar vi oss äntligen en färdig ansökan till mark- och miljödomstolen.

Det går givetvis inte att sammanfatta året utan att nämna det ekonomiska resultatet. Det är positivt. Resultatet är 53,2 miljoner kr, nästan 50 miljoner bättre än budget. Avvikelsen beror på ansvarsfulla och kostnadsmedvetna verksamheter men också av poster av engångskaraktär som reavinster, lägre räntor och högre skatteintäkter. En del av det beror på den avsättning för pensionsmedel som genomfördes 1995. Under 2017 översteg värdet på tillgångarna kraftigt de skulder som finns, vilket är unikt i landet, varför beslut om realisation av övervärdet beslutades av kommunfullmäktige.

Avslutningsvis vill jag passa på att lyfta Nyckelhålsparken som invigdes i september. En ny mötesplats mitt i centrala Höllviken intill havet med utegym, lekplats och boulebanor som används flitigt av olika åldersgrupper. Parken är en av flera åtgärder som har genomförts i kommunens olika delar inom ramen för centrumutvecklingsarbetet. Läs mer om det och mycket annat i årsredovisningen.

Tack till alla, invånare – näringsidkare – medarbetare, som bidragit till allt fint som hänt i kommunen 2017.

Vi hörs och ses – tills dess ha det bäst!
Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande

 

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet: https://vellinge.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/ekonomi-och-budget/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen