Årsredovisning 2018 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet.

2018 har varit ett intensivt år. Utvecklingen i kommunens alla delar och i de olika verksamheterna har fortsatt i högt tempo. Dessutom valår, vilket inneburit hårt jobb för kommunen. Den digitala agendan håller på att förverkligas i samtliga verksamheter. Genom att ta tillvara teknikens möjligheter kan vi förbättra kvaliteten, öka tillgängligheten och använda resurserna mer effektivt. Digital signering inom hemtjänsten, lansering av 100 nya e-tjänster, ny hemsida, digital bygglovshantering och digitalt ritningsarkiv är alla ett led i detta arbete.

Som första kommun i landet har Vellinge från 2018 infört integrationsplikt för alla nyanlända. Plikten innebär att alla vuxna ska delta i Samhällsorientering, SFI och etableringsinsatser annars förlorar man rätten till stöd och etableringsboende.

Trygghetsfrågorna har varit i fortsatt fokus och vi har gjort en historisk satsning på trygghetsvärdar. Om- och tillbyggnaden av räddningsstationen i Skanör innebär en satsning på räddningstjänsten som är en del av tryggheten. Under sommaren utökades livräddarverksamheten i kommunen från sex till nio veckor, perfekt tajming med den fina sommaren vi fick.

En avgörande trygghets- och framtidsfråga för kommunen handlar om att få uppföra skydd mot förhöjda havsnivåer och i och med att ansökan till Mark- och miljödomstolen skickats in har vi nått en viktig milstolpe. Centrumutveckling och stora infrastruktursatsningar har genomförts genom bland annat ombyggnation av Kungstorpsvägen, Stationstorget vid Vellinge ängar, bullervall i Vellinge tätort, Parkstråket och Stortorget i Vellinge, pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie och nya Stens brygga i Skanörs hamn. På fastighetssidan har det också hänt mycket; Herrestorpskolan har byggts om och till, ny fin förskola för 120 barn i Västra Ingelstad invigdes i november, tillbyggnad av Asklunda förskola har påbörjats, programbeskrivning för nya Lindesgården har beslutats och byggnation av ny sporthall i Vellinge tätort har startat upp. Dessutom har ny konstgräsplan anlagts i tätorten vilket blir ett stort tillskott för såväl skolan som föreningslivet.

Våra barn och ungdomar ska få bästa tänkbara start i livet och alla elever ska ha en trygg och utvecklande lärmiljö. Arbetet med ökad studiero och trygghet samt skärpning och förtydligande av ordningsregler för att förhindra kränkningar inom skolan har pågått under året. Ungdomscentralen är en helt ny satsning som startats upp. I verksamheten finns ungdomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator som stöd till barn och unga.

Under året invigdes Omtankens hus. En stor och unik satsning med allt under ett tak, äldreomsorg, vårdcentral, trygghetslägenheter och kommunala handläggare för att kunna möta äldre med bättre och mer samlad service. Men det är inte bara konceptet som är unikt, det är även byggnaden i sig. Omtankens hus är byggt enligt mörkgrön miljöklassificering och är ett nollenergihus vilket innebär att det är helt självförsörjande. Omtankens hus finansieras genom kommunens första gröna obligation där pengarna som kommer in är öronmärkta åt miljömässigt hållbara investeringsprojekt.

Det har varit ett framgångsrikt år för Vellinge. Glädjande att Vellinge återigen utsetts till Årets bästa skolkommun och att skolmaten prisas med fina utmärkelser. Det är även glädjande att Vellinge fortsätter få goda och förbättrade resultat i Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”. Dessutom toppar Vellinge polisens och SKL:s trygghetsmätningar och vi har enligt Svenskt näringsliv andra bäst näringslivsklimat i landet samtidigt som vi har utsetts till Årets nyföretagarkommun. Ekonomin ser bra ut och kommunens resultat blir cirka 30 Mkr bättre än det budgeterade resultatet 4,8 Mkr. Ett överskott som innebär att vi har goda förutsättningar för framtiden. Ett överskott som vi kan använda för att finansiera nödvändiga investeringar och därmed minska lånefinansieringen och riskutsattheten.

Vi har mycket att glädjas åt och vara stolta över. Tack till alla som varit delaktiga i att göra Vellinge till en så fin och framgångsrik kommun.

Vi hörs och ses – till dess ha det bäst.

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande

carina.wutzler@vellinge.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen