Att förebygga brott är den bästa brottsbekämpningen

Vår riksdagsledamot Anders Hansson skriver idag en debattartikel tillsammans med ordföranden i MUF Trelleborg Ib Rundqvist om att ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och inte minst föräldrar skulle kunna förebygga/förhindra många ungas inträde i kriminalitet.

Enligt brottsförebyggande rådets statistik misstänktes sammanlagt 173 000 personer för brott under 2016. Av dessa misstänkta var ca 20 % ungdomar i åldern 15- 20 år.

Inte inräknat i denna statistik är de minderåriga som begår brott när de inte är straffmyndiga d.v.s. när de är under 15 år. Denna andel är enligt uppgift från såväl polismyndigheten som brottsförebyggande rådet tyvärr också ökande. Orsakerna till att de begår brott kan vara olika; allt från sämre familjeförhållanden till en allmän likgiltighet inför samhällets regler.

Vetskapen om att de p.g.a. sin unga ålder undgår straff kan ibland vara en bidragande orsak eller ett systematiskt utnyttjande av andra kriminella i ett nätverk eller gäng. Liksom allt annat handlar det då om hur samhället agerar för att tydliggöra att ett dåligt och kriminellt beteende inte är acceptabelt.

Vi anser att ett passivt agerande från samhället i dessa frågor medför att individen fortsätter med ostört med sitt dåliga beteende tills personen blir straffmyndig och kan dömas för brott. Först då verkar personen förstå allvaret i den negativa väg de valt. Denna insikt måste komma tidigare och det är upp till oss övriga att agera innan personen hamnat snett.

Nyckeln till ett framgångsrikt förebyggande arbete är samarbete mellan kommunen socialtjänst, skolan, polisen och inte minst berörda föräldrar. En elev som t.ex. har en återkommande frånvaro i skolan, en bekymmersam hemsituation eller börjar glida in i fel umgänge riskerar att fastna i kriminalitet. Här måste skola, socialtjänst, polis och föräldrar arbeta gemensamt. Om skolan upptäcker elever som struntar i skolan eller att polisen upptäcker barn ute sent på nätterna bör socialtjänsten göra uppföljning och ta kontakt med föräldrarna. Allt i syfte att tidigt kunna upptäcka problematik, erbjuda stöd och förhoppningsvis hjälpa en familj till ordning igen. I många fall är föräldrarna helt ovetande om eventuell problematik.

Skulle ett icke straffmyndigt barn påträffas med att begå brott anser vi att detta omedelbart ska föranleda en gemensam insats av polis, föräldrar och socialtjänst. Inom 24 timmar ska förhör hållas med barn och föräldrar i syfte att alla inblandade ska förstå allvaret i vad som skett. En del kommuner runt om i landet arbetar på detta sätt och vår förhoppning är att detta arbetssätt ska finnas i alla kommuner. Detta arbetssätt är inte bara bra för barnet som begått brott utan även för det eventuella brottsoffer som blivit utsatt för det aktuella barnets brott.

Genom en aktivare socialtjänst och bättre samarbete mellan skola. Socialtjänst, polis och föräldrar kan vi förebygga och förhindra många barns risk att hamna snett. Att agera och sätta upp regler är att bry sig om alla inblandade och förhoppningsvis skapa ett tryggare samhälle. Det tycker vi är rätt väg framåt!

Anders Hansson (M)
Riksdagsledamot

Ib Rundqvist
Trelleborgs MUF

 

Artikeln är även publicerad i Trelleborgs Allehanda: http://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/forebygga-basta-brottsbekampningen/?fb_action_ids=10155616607782048&fb_action_types=og.likes 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen