Attraktiva livsmiljöer i hela kommunen - Bymiljöprogram i Västra Ingelstad antaget

Under 2014 startade vi moderater upp ett stort utvecklingsstrategiarbete i kommunen vilket bland annat ledde fram till stadsmiljöprogram för centrum i Vellinge, Höllviken, Skanör och Falsterbo. Resultat av detta arbete ser vi nu i olika åtgärder i kommunens olika delar. Arbetet har fortsatt och under kvällens kommunstyrelsemöte antogs ett bymiljöprogram för Västra Ingelstad.

Syftet är att kartlägga hur Västra Ingelstads offentliga platser och stråk ska stärkas och ta fram förslag på åtgärder för att skapa levande, vackra och funktionella platser där människor kan samlas och umgås men också för att främja lokal service och handel på orten samtidigt som ortens by- och gröna karaktär kvarstår.

Västra Ingelstad är, och ska förbli, en liten ort på landet. Det öppna slättlandskapet och småskaligheten är en viktig del av ortens karaktär.

Under arbetets gång har det genomförts workshops med invånarna och bildats en lokal referensgrupp. Vad som framkom på dessa möten var att man såg Västra Ingelstad som ”en stationsby på landet” och ”trädgården på landet” där gammalt möter nytt och där det enkla vardagslivet råder. Invånarna ville även få ett tydligare stråk genom orten och att förskolan och åkerlandskapet ska tillgängliggöras och dessa områden har man arbetat in i bymiljöprogrammet, inte minst genom utegymmet och att stråket vid Arrendevägen har förtydligats och förskönats.

Andra platser som lokaliserats som viktiga mötesplatser med utvecklingsmöjligheter är stationshuset, stationsområdet, skolan, biblioteket och idrottsplatsen. I programmet ligger ett fokusområde på trygghet och säkerhet, ett exempel på det är att utveckla stråket under väg 101 så att man på ett tryggt och säkert sätt tar sig under istället för att behöva korsa vägen.  

– Västra Ingelstad uppskattas för sin lantlighet och småskalighet. Det är viktigt att stärka och bevara dessa värden när vi fortsätter utveckla orten. Pågatågstrafiken har skapat helt nya möjligheter som vi nu ska ta till vara på bästa sätt. Västra Ingelstad marknadsförs som Sveriges mest centrala landsbygd just för närheten till så mycket samtidigt som du bor på landet. De åtgärder vi nu planerar ska fortsatt skapa denna unika känsla, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen