Attraktiva livsmiljöer i hela kommunen - låt Falsterbo vara unikt

Under 2014 startade vi moderater upp ett stort utvecklingsstrategiarbete i kommunen vilket bland annat ledde fram till stadsmiljöprogram för centrum i Vellinge, Höllviken och Skanör. Resultat av detta arbete ser vi nu i olika åtgärder i kommunens olika delar. Arbetet har fortsatt med ett program för Falsterbo som behandlas av kommunstyrelsen den 6 mars.

Syftet är att kartlägga hur Falsterbos offentliga platser och stråk ska stärkas och ta fram förslag på åtgärder för att skapa levande, vackra och funktionella platser där människor kan samlas och umgås men också för att främja lokal service och handel på orten.

Falsterbo en historisk ort intill havet där framtida utveckling ska ske med värdighet kring sin historia och kultur. Visionen är att ortens centrum ska utvecklas utifrån idén om den lilla historiska orten intill havet, där hav och natur ska stå i fokus. För oss är det är viktigt att bibehålla den genuina Falsterbo-känslan samtidigt som man utvecklar och förskönar. Här är exempel på några åtgärder som kommer genomföras de kommande åren.

  • Förtydliga entrén till Stadsparken från Skoltorget.
  • Gör Skoltorget mer lekvänligt.
  • Utveckla Gröna torg till ett grönt ”kryp-in”,
  • Tydliggöra stationsområdets tre platser, framhäva platsen kring gamla torg och ge möjlighet för handel på torget.
  • Förbättra tillgängligheten utmed Skåneleden så att det går att cykla hela mellan Skanör och Falsterbo.
  • Förbättra trafiksituationen och säkrare lösningar för oskyddade trafikanter.
  • Binda samman gång- och cykelvägnätet.
  • Utveckla Falsterbo Strandbad
  • Tydliggöra campingen som en målpunkt och del av Falsterbo

-Vi moderater avser genomföra åtgärderna under kommande år. Falsterbo är en ort med speciell historik och kultur där framtida utveckling ska ske med värdighet och med hänsyn till natur och hav. Det innebär inte att Falsterbo ska ses som ett museum över svunnen tid. Falsterbo behöver utvecklas med värdighet för alla; för året-runt boende, sommarboende, besökare och näringsidkare. Genom vår lokala politik vill vi värna, stärka och utveckla det unika som utmärker orterna i kommunen, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

 

Arbetet går nu vidare med att starta upp ett program för Västra Ingelstad. En ort som kommunen lanserar som Sveriges mest centrala landsbygd och som ska utvecklas utifrån sina unika värden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen