Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge - låt Vellinge vara unikt!

Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en kommun med attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta måste vi lokalpolitiker ta ett stort ansvar för samhällsplaneringen. I den ingår bostadsbyggandet, verksamheter och infrastruktur.

Vellinge kommun är unik på många sätt, inte minst utifrån den fantastiska natur som finns. Just naturen är en stor och viktig del i
Vellinges attraktionskraft och för oss moderater är den oerhört viktigt att värna, stärka och utveckla de naturvärden som finns.

Vi ser positivt på att Vellinge växer, men det ska ske på rätt sätt och i lagom takt. Vi får inte växa så snabbt att välfärdstjänster, service och infrastruktur inte hänger med.

Varje kommundel ska utvecklas efter sin karaktär och särprägeln måste bevaras. I takt med att Vellinge växer är det allt viktigare att bevara värdefull natur och åkermark.

Utemiljöer som parker, grönområden, stränder, naturstråk, naturområden och hav ska vara välskötta och attraktiva samt
tillgängliga för alla.

Vi älskar Vellinge och vill bygga vidare på det fina som finns här!

 

Vi vill:

  • Utveckla kommunens olika centra på ett sätt som bygger  vidare på småskalighet men som ger ett större utbud av service,  butiker, kaféer, restauranger, bostäder och mötesplatser.
  • Utveckla stödet, dialogen och samverkan med vägföreningarna.
  • Satsa på friskvård och hälsofrämjande åtgärder genom att  etablera utomhusgym i kommunens olika delar och fräscha upp och synliggöra motionsslingor.
  • Förbättra underhåll och utbyggnad av kommunens vägar och cykel- och gångstråk.
  • Fokusera på långsiktigt arbete för att säkerställa och bevara kommunens unika naturvärden.
  • Utveckla Skanörs hamn och kanalområdet i Höllviken – skapa mer attraktiva område för båtägare, boende och besökare.
  • Verka för förbättrad kollektivtrafik i hela kommunen.

Visste du att:
Vi moderater driver på för en utbyggnad av E6 och väg 100? För många är bilen en förutsättning för att få ihop vardagspusslet.
Vi anser att alla ska kunna tranportera sig enkelt, tryggt och snabbt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen