Bäckatorget ska bli Skanörsbornas nya gemensamma vardagsrum

Om en vecka startar ombyggnationen av Bäckatorget i Skanör samt ny bussförbindelse vid Bangången. Målet med arbetet är att göra Skanörs centrum mer levande och attraktivt och är en del av kommunens centrumutvecklingsarbete som vi moderater initierade för några år sedan. Under 2017 rustades Axelssons torg upp och dessförinnan gjordes parkeringarna och framsidan av torget i Skanörs centrum om.

Entréerna till torget ska öppnas upp och förtydligas och gångstråken längs med och genom torget mot Biblioteket, ICA, Östergatan och ut till Bangången ska förtydligas. Torgplatser ska skapas för nya verksamheter som torghandel och foodtrucks.

På torget kommer nya sittplatser, hammockar och cafébord att sättas upp. Nya lekmöjligheter för barnen ska tillföras och fler träd kommer att planteras. Torgets gestaltning är inspirerad av bäcken som en gång flöt igenom platsen, över torget och vidare ut i Flommen. Marken kommer mestadels att bestå av grus och gräs för att skapa en bykänsla och målet är att torgytan ska bli Skanörbornas gemensamma vardagsrum för olika sociala aktiviteter och event.

I arbetet ingår även en ny bussförbindelse vid Bangången för att möjliggöra på- och avstigning för resenärer som åker med den nya högkvalitativa busslinje 100 och ett nytt stationsläge ska byggas. För att skydda kommunens värdefulla groddjur från trafik kommer små tunnlar att anläggas mellan grönytorna vid Bangången.

Projektet har en budget på 17 miljoner kronor och förhoppningen är att projektet ska kunna vara färdigt till sommaren 2020.

– Min förhoppning är att Bäckatorget ska bli en mötesplats för alla åldrar, en plats som knyter ihop och som skapar ett levande centrum samtidigt som det är en vacker oas mitt i Skanör, säger Martin von Gertten, ordförande i Tekniska nämnden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen