Både regeringen och Socialdemokraterna har svikit Skåne

I flera tidningar pågår nu en debatt nationellt mellan regeringen och Socialdemokraterna om vem som gjort mest för att lindra energipriserna i södra Sverige. Sanningen är att båda parter har svikit skåningarna.

I den skånska valrörelsen handlade mängder av samtal mellan politiker och väljare om energipriserna och farhågor inför den vinter som vi står inför. Vintern 2021 var elkostnaderna rekordhöga för många och det finns flera indikationer på att vintern 2022 kommer bli ännu dyrare. Både regeringen och Socialdemokraterna nationellt tävlade om vem som kunde erbjuda mest till flest när det gällde elkompensation, allt för att vinna skånska väljares gillande. Just nu ser det ut som att båda har svikit Skåne. Vi har därför bjudit ner energiminister Ebba Busch till Skåne för att diskutera situationen och hoppas på kompromisser över blockgränserna i riksdagen.

Den socialdemokratiska regeringen gav ett uppdrag till Svenska Kraftnät att ta fram ett högkostnadsskydd. Den borgerliga regeringen påskyndade sedan det uppdraget. Modellen som blev resultatet av de båda regeringarnas arbete visade sig inte alls vara ett högkostnadsskydd utan en kompensation för redan gångna månader. Förstå oss rätt: Vi är glada för den elkompensation som under vintern kommer komma skånska hushåll och företagare till del. De pengarna kommer att göra stor skillnad. Vi är dock missnöjda med flera andra aspekter.

För det första verkar Skåne inte få det utlovade högkostnadsskyddet. Vi vet i nuläget inte hur dyr elen kommer att vara i vinter. Enligt uträkningar från Stockholms handelskammare riskerar hushåll i Skåne att drabbas av nästan tre gånger så höga elpriser under kommande vinter som under den förra. Då duger inte retroaktiva kompensationer. Sverige behöver införa ett högkostnadsskydd efter exempelvis norsk modell där staten tar en del av kostnaden när elen är som dyrast. Den typen av modell är mer träffsäker eftersom den skyddar de företag och hushåll som får de största kostnadsökningarna istället för att kompensera efter antal kilowattimmar som det aviserade stödet gör. Dessutom var det den typen av högkostnadsskydd som utlovades i valrörelsen.

För det andra är kompensationen för de hushåll och företag som använder gas helt frånvarande. Gas är en stor del av den energimix som används i sydsverige och har sett mer eller mindre lika stora kostnadsökningar som el. Att gasanvändare inte ska få någon kompensation alls för det föregående året och inte heller får något skydd för den kommande vintern är en katastrof. Flera av våra grannländer har vidtagit åtgärder för att linda gaskostnaderna: Danska politiker kommit överens om en sänkning av energiskatten och ett pristak på el, gas och fjärrvärme. Tyskland har genomfört en tillfällig sänkning av momsen på gasanvädning för både hushåll och företag. Här behöver samtliga partier i riksdagen genast sätta sig ner för att föreslå åtgärder för svenska gasanvändare. Politiker lovade gasanvändare kostnadsskydd under valet. Det är dags att leverera på det löftet.

Syd- och Mellansverige klarar inte den kommande vintern om vi behöver utstå skenande elpriser och svikna löften från såväl regeringen som Socialdemokraterna. Att Mikael Damberg (S) och Ebba Busch (KD) bråkar på Aftonbladets debattsida sänker inte el- och gaspriserna med ett enda öre i denna del av landet. Det är dags att nationella företrädare för samtliga riksdagspartier slutar käbbla och börjar leverera det som de lovat skåningarna.  

Anna Jähnke (M) Regionala utvecklingsnämndens ordförande i Skåne

Carl Johan Sonesson (M) Regionstyrelsens ordförande i Skåne

Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Christian Sonesson (M) Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *