Snart är 2017 år till ända.

Så här i slutet på året är det nyttigt att stanna upp och reflektera över allt som hunnits med och vad som vi tillsammans har lyckats åstadkomma under året. Det har varit mycket som är bra och som vi kan vara stolta över. Allas insatser spelar roll och bredden hos oss och vår politik visar sig när vi sammanfattar året.

Året startade med en del stökigheter där ungdomsgäng skapade viss otrygghet, framförallt i Vellinge tätort och därför initierade vi moderater en rad åtgärder som kommunen har arbetar med under året för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Olika åtgärder samlades i ett trygghetspaket kallat ”Tillsammans för ett tryggare Vellinge” och som resulterat i olika aktiviteter och insatser under året. Trygghetssatsningen har gett resultat och kommunens placering förbättrades från föregående år med två steg till plats 6 i landet när SKL rankar tryggheten i de svenska kommunerna. Till tryggheten hör även trygga och säkra stränder. Från 2017 finns livräddare och livräddartorn i Skanör, Falsterbo och i Höllviken på Kämpingestranden.

Utbildning som är ett av våra profilområden fortsätter visa på framgångar. Utmärkelser som Sveriges bästa skolkommun, Guldtrappan, framstående platser i White Guide junior, topplacering i Ekomatsligan och sjätte plats i SKL:s Öppna Jämförelser visar att Vellinge ligger i framkant inom en rad områden inom utbildningsområdet. Ett viktigt arbete under året har varit lärarutvecklingsprogrammet för att stötta lärarna i sitt pedagogiska ledarskap i klassrummet vilket i sin tur kommer förbättra och utveckla verksamheterna.

Arbetet med nollvision ungdomsarbetslöshet har gett effekt och mycket positivt att ungdomsarbetslösheten halverats och minskat mer än i riket.

Vellinge kommun växer och det märks inte minst på lokalbehovet. Första spadtaget för ny förskola i Västra Ingelstad under försommaren innebar byggstart en för ny förskola med drygt 100 nya platser som ska stå färdig hösten 2018. Etapp 1 för om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan blev under året klar och invigd. För att kunna förbättra förutsättningarna för eleverna på grundsärskolan har vi moderater även initierat en ombyggnation på Ljungenskolan som nu pågår för fullt.

Arbetet med utvecklingsstrategins olika delar har börjat visa sig i konkreta resultat. Höllviken har äntligen fått en vacker och värdig entré med sitt vattenspel och med ståtlig ljusdekoration under vintern. Fina Nyckelhålsparken invigdes i september och används flitigt av olika åldersgrupper. Västra delen av Skanörs centrum är färdigt och snart är även förändringen av Axelssons torg avslutad. Utvecklingen av Skanörs hamn pågår och kommer fortsätta under nästa år då ny badbrygga med nytt fint markplan kommer lyfta hamnen ytterligare. Det låg mycket arbete bakom val av ny arrendator till campingen i Falsterbo och vägen dit var minst sagt krokig. Vår Målsättning var dock tydlig: 4 stjärnor inom tre år.  Glädjande att det uppnåtts redan i år.

Strukturerat och fokuserat arbete avseende ekonomiskt bistånd har också gett resultat och det är ingen slump att Vellinge har Sveriges lägsta försörjningsstöd mätt per antal invånare.

Ny arrendepolicy har banat vägen för ett mer strukturerat och transparent arbete avseende arrendefrågor i kommunen vilket bland annat lett till nya arrendatorer i Skanörs hamn som bidragit till större utbud och mer folk i hamnen.

Arbetet med att få tillstånd att uppföra skydd mot stigande havsnivåer har fortsatt och samråd har genomförts med såväl myndigheter som invånare. Det är ett gediget och komplext arbete som genomförts och vi börja nu äntligen närma oss en färdig ansökan till mark- och miljödomstolen.

För att öka invånarnas och kommunens förmåga att hantera skyfall har en särskild Skyfallsplan arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. I planen finns fakta och rekommendationer på hur alla fastighetsägare kan agera för att undvika översvämningar i samband med skyfall.

Under året har samarbetet och samverkan med vägföreningarna utvecklats. Översyn av bidragsreglerna för vägföreningarna har inletts efter förslag från oss moderater.

För att skapa ett ännu bättre näringslivsklimat har kommunen på vårt initiativ satsat på en kommunövergripande utbildning: “Förenkla helt enkelt” för att förtydliga hela förvaltningens ansvar i arbetet med ett bättre näringslivsklimat. Parallellt med denna pågår implementering av e-tjänster för att utveckla och förbättra servicen mot företagen i kommunen.

Branden som ödelade Lindesgården i slutet av september är tyvärr en av de tråkiga händelser som nog många tar med sig från 2017. Den fina gården gick inte att rädda och fritidsgårdsverksamheten blev utan lokaler. Historisk byggnad på en plats med mycket tradition för många Vellingebor. Vi måste nu skyndsamt se till att ruinerna tas bort och att en ny Skånelänga byggs upp igen.

Under året har ”meröppet” startats upp och invigts på Höllvikens bibliotek med positiva reaktioner.

Genomlysningen av ledning, styrning och kontroll av kommunens fastigheter genomfördes under 2016 och under 2017 har flera av de föreslagna åtgärderna blivit verklighet. Bland annat har förvaltningen av kommunens fastigheter handlats upp och nytt förvaltningsavtal har krävt mycket tid i omställningsfasen och arbetet med implementering, ett arbete som kommer fortsätta under 2018.

Kanalprojektet har gått in i fas två med planuppdrag och vidare utredningsuppdrag för de olika delarna. Hököpingeplanen är en stor och viktig plan innehållande bostäder, förskola och handelslokal som har antagits.

När man summerar året är givetvis ekonomin och resultatet en viktig aspekt och det ser bra ut för 2017. Enligt höstprognosen blir årets resultat 35 miljoner kronor, vilket är 32,5 miljoner bättre än budget. Att glädjas åt är också att kommunen erhållit AAA, högsta betyg avseende kreditvärdighet för fjärde året i rad. Under året har ramverk för gröna obligationer tagits fram vilket innebär att Vellinge nu kan ge ut gröna obligationer där pengarna som kommer in är öronmärkta åt miljömässigt hållbara investeringsprojekt.

Ja, detta och mycket mer har hänt under 2017.  Jag vill avsluta med att tacka er alla för ett fantastiskt arbete under året. Tack alla för ett stort och viktigt engagemang. Vi visar genom vår politik att vi tar ansvar och att vi gör skillnad för kommunen och de som bor och verkar här.

Nästa år är det valår – mycket står på spel och jag hoppas ni är lika sugna som jag på att lägga i högsta växeln och att vi tillsammans ska göra en bra och rolig valrörelse och köra ända in i kaklet!

Önskar er en god jul och ett gott nytt år!
Carina Wutzler

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen