Carina Wutzlers skrivelse till Länsstyrelsen angående kommuntal för 2019

Förslag på kommuntal för 2019 i Skåne län

Vellinge kommun reagerar starkt på det preliminära kommuntal för anvisningar av nyanlända, som Länsstyrelsen skickat till kommunerna. Vellinge får enligt förslaget näst högsta fördelningstal i Skåne, vilket kommer att vara mycket problematiskt att klara av, framför allt ur ett bostadsförsörjningsperspektiv.

Då arbetsmarknad är den variabel som viktas högst vid fastställande av fördelningstal, vill Vellinge kommun peka på att låg arbetslöshet i en kommun inte behöver innebära att det finns gott om arbetstillfällen i kommunen.

Den låga arbetslösheten i Vellinge kommun beror fram för allt på innevånarnas höga utbildningsnivå och därigenom attraktivitet på arbetsmarknaden, samt möjligheten till arbete i andra kommuner i regionen – inte på att det finns många arbetstillfällen i kommunen. Arbetsmarknadsläget och arbetstillfällen är inte kopplad endast till kommunen utan måste ses utifrån ett större område där flera kommuner ingår.

Vellinge kommun menar också att Länsstyrelsen gör en kraftig underskattning av antalet självbosatta i kommunen. Bara under 2018 har kommunen hittills tagit emot 24 anhöriga och återförenade. Dessutom har andra kommuner, utan överenskommelse med Vellinge kommun, placerat ett antal nyanlända i kommunen.

Det är svårt att förstå skälen till fördelningen och Vellinge kommun vill ta del av den beräkningsformel som ligger till grund för den preliminära fördelningen.

Med hänsyn tagen till ovanstående kräver Vellinge kommun att det preliminära fördelningstalet räknas om och skrivs ner till en nivå som är möjlig att klara av utifrån bl a ett bostadsförsörjningsperspektiv.

 

Med vänliga hälsningar

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande

Ett svar till “Carina Wutzlers skrivelse till Länsstyrelsen angående kommuntal för 2019”

 1. Lasse Danred skriver:

  Obegriplig slälvsvåldighet från Länsstyrelsens sida!! Vellinge har en bostadskö om 3-4000 personer.
  Såklart vill vi i kommunen alla människors väl, men rimligtvis varken kan eller skall vi hållas ansvariga
  för s t a t e n s enormt bristfälliga migrationspolitik!
  Beslut kring vår förmåga att ta emot nyanlända m å s t e vi få skälig möjlighet att själva påverka och
  vara delaktiga! Inget annat duger!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen