Carina Wutzlers invigningstal - Stortorget och parkstråket

Tack Vellinge trumkår för en underbar spelning, pampigt intåg och pampig start på den här invigningen. Stort välkomna hit alla till invigningen av det vi kallar parkstråket. Det är en av flera etapper som är en del av det centrumutvecklingsarbete som vi startade upp för fyra år sedan.

När man som jag är politiker sätter man upp vissa mål – saker som man vill förverkliga. Just utvecklingen av kommunens centra, att göra de mer levande och attraktiva, – inte minst Vellinge centrum har jag känt som mycket angeläget. Vellinge centrum invigdes när jag var 7 år under 70-talet. Det har helt klart behövts en uppfräschning. Vi har tidigare invigt etapp kring Lilla torg. Varje etapp är viktig att fira och uppmärksamma. Därför känns det riktigt bra att stå här idag.

Vad har då hänt? Här på Stortorget ser ni att trottoarerna har breddats på norra och östra sidan för att verksamheterna som finns här ska kunna utvecklas och att vi invånare tryggt ska kunna stanna upp och prata med varandra. I mitten av torget har vi fått en fin liten fontän där man kan höra vattnet porla, slå sig ner på en av de nya bänkarna eller leka i vid vattnet en varm dag. Vi har öppnat upp så att möjlighet till torghandel har förbättrats genom att el, belysning och parasoller har installerats. Jag tycker det har blivit riktigt fint och luftigt nu när en hel del av de vildvuxna buskarna har tagits bort. Nya papperskorgar och armaturer liksom laddstolpar har blivit ett fint tillskott. Fri Wi-fi zon vet jag också uppskattas av många.

I Gästisparken och Lindesparken har vi breddat gång- och cykelstigen för att skapa en naturlig och öppen passage mellan parkerna, vi har satt upp ny belysning och rensat buskage och sly för att öppna upp stråken. Det har varit viktigt inte minst ut trygghetssynpunkt.

Nya sittytor har redan tillkommit där man kan koppla av, umgås och kanske äta en picknick. Allt är inte riktigt färdigt; det ska till nya planteringar, skyltar, papperskorgar. Lekplatsen är nästan färdig där barnen bland annat kan klättra in i ”mini-Gästis” eller sitta på små hästar.

Åtgärderna grundar sig i den enkät som skickades ut för drygt fyra år sedan. Era svar har varit värdefull input till de här förändringarna.

Tanken är att skapa en mötesplats där det finns förutsättningar för olika aktiviteter, torghandel, servering, fest, spel, lek och ja varför inte t.o.m. ett bröllop… Men det handlar ju inte bara om att bygga om och försköna torget och parkerna utan vad vi – vi tillsammans nu fyller torget med.

Därför vill jag påminna om begreppet närhandla. För nu måste vi som bor här, ja givetvis gärna även andra, handla lokalt och visa att vi verkligen vill ha ett levande centrum. Tänk på att närhandla – din mat, dina kläder, service och tjänster. Ta en närfika!

Det händer mycket annat i Vellinge tätort och det är ingen slump utan en medveten satsning i olika etapper för fortsatt utveckling. Parkstråket som knyter samman Campusområdet och Stationstorget vid Vellinge ängar. Det blir ett nytt tryggare torg, ett stationshus (resecentrum).  Högre bullervall för bättre boendemiljö. Men också byggnation av blandade former av bostäder; seniorboende, hyresrätter och bostadsrätter. I området kommer också en fin lekplats byggas.

Ombyggnation av Norra infarten kommer innebära en vackrare och mer välkomnande entré till Vellinge samt en tydligare väg in till centrum från det hållet samtidigt som trafikflödet förbättras.

Asklunda förskola renoveras och utökas och när den är färdig 2020 är det kommunens största förskola med plats för 180 barn. Konstgräsplan håller på att anläggas mittför sporthallen. Viktig satsning på barn, ungdomar och föreningslivet. Även dagvattenmagasin. Om- och tillbyggnaden av Herrestorpskolan snart färdig, dubbelt så stor skola. Sporthallen klar höstterminen 2019. Kontorshotell och ett nytt verksamhetsområde är ytterligare exempel på kommande projekt. Dessutom fler bostäder.

Många stora projekt och det innebär tyvärr att tillgängligheten och framkomligheten under en period kan försämras. Håll ut. Ha tålamod. Se fram emot resultatet. Jag vill passa på att tacka för ert tålamod under ombyggnaden av torget och Parkstråket!

Nu tillbaka till nuet.

Nu kommer invigningen fortsätta med mer musik av Vellinge trumkår och därefter av Anders Norman. Sen blir det bröllop!  Jag hoppas ni stannar kvar. Vellinge centrumförening har tillsammans med flera andra näringsidkare i kommunen kommit på idéen och ställt upp med allt som kan tänkas behövas för att skapa ett bröllop och bröllopsfest, helt fantastiskt roligt och visar också på den bredd av utbud som finns i Vellinge centrum.  Inte nog med det, klockan ett kommer det också vara ett högklackat race här. Det kommer i alla fall inte jag att missa!

Jag hoppas att ni stannar med oss under dagen för alla festligheter. Härmed förklarar jag Stortorget och Parkstråket för invigt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen