Carina Wutzlers sommarhälsning 2021

En del av er har kanske redan börjat er semester och jag hoppas att ni kan njuta av ledighet och det fina vädret. Själv jobbar jag någon vecka till innan det är dags för ledighet som jag mestadels tänker tillbringa här på ”Svenska Rivieran”. Håller tummarna för fortsatt sol och värme. 

Även 2021 års första hälft har varit annorlunda för oss alla, men jag känner mig hoppfull. Smittspridningen minskar och vaccineringen tuffar på i snabb takt. Håll ut det sista, snart är förhoppningsvis pandemin över och vi kan återgå till en mer normal vardag.

Innan ledigheten vill jag skicka med lite reflektioner från första halvåret och påminna om vad vi moderater har åstadkommit med vår politik. Trots covid-19 har vi lyckats hålla uppe tempot. Vi har mycket att vara stolta över och vi har levererat en hel del.

Under våren har vi hunnit inviga den nya temalekplatsen i Hököpinge och tagit första spadtaget av Hököpinge nya skola. I Västra Ingelstad har utomhuspadelbanor byggts. Nyligen färdigställdes även två nya padelbanor på Tångvallaområdet och ytterligare två håller på att byggas i Vellinge.  Dessa padelbanor har byggts/håller på att byggas i samarbete med Skanör-Falsterbo Tennisklubb respektive Vellinge Tennisklubb. Under våren har stationshuset i Västra Ingelstad rustats upp av det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder och två nya hyresgäster har flyttat in, ett fantastiskt tillskott till orten. I Vellinge håller Norra infarten med ny entré in till centrum på att byggas för fullt. För någon vecka sedan blev större delen av den nya rondellen färdigställd och trafiken öppnade upp igen. De sju första tomterna i det nya verksamhetsområdet som ska anläggas i Vellinge har sålts och infrastrukturarbetet för hela området ska påbörjas under året. Beslut har fattats om upphandling för Höllvikens nya skola, Henrikdalskolan, som likt Hököpinge nya skola kommer rymma 550 elever och vara en skola för framtiden med en stor variation av lärandemiljöer, anpassningsbara lokaler och fullskalig idrottshall.

Skanör har fått två nya temalekplatser, Myran och Svampskogen, som redan varit väldigt populära bland ortens barn och elever. Avtal har tecknats med entreprenör för tillbyggnad av Skanörsgårdens förskola som ger en utökning av 60 barn. Eter information om fortsatta luftproblem på Tångvallaskolan trots renoveringsåtgärder tillsatte vi i början av året en stor utredning som visade att det i nuläget inte är hälsofarligt för personal och elever att vistas i lokalerna. Dock ser vi allvarligt på de symptom som uppstått och anser inte att det är en acceptabel

arbetsmiljö. För att långsiktigt kunna säkerställa en god arbetsmiljö beslutade vi därför att Tångvallaskolan ska rivas och att en ny skola ska byggas. Beslutet innebär en storsatsning på samtliga skollokaler i Tångvallaområdet och en totalöversyn kommer genomföras för Tångvallaskolan, Tångvalla förskola och Skanör Falsterbo Montessoris verksamheter. I Falsterbo har även parkeringssituationen vid Falsterbo museum att förbättrats och området förskönats. 

Under våren har också arbetet med nya stationslägen att påbörjats, det har ni kanske sett om ni kört förbi Nyckelhålsparken längs väg 100.

Även i år kommer livräddarverksamheten att utökas till att innefatta Ljunghusen och handikappbadet och vi kommer under sommaren att ha extra feriepraktikplatser till kommunens ungdomar. Glädjande är också att vi nyligen fattat beslut om att återöppna aktivitetshusen Bäckagården, Almgården och Postgården samt Omtankens hus restaurang. Vi vet att det har varit en tuff och isolerande tid, inte minst för kommunens äldre invånare, och att öppna dessa sociala mötesplatser har varit efterlängtat.

Måste nämna folkomröstningen som handlade om fortsatt verksamhet av konsthall och naturum på Falsterbo strandbad. Folkomröstningen fick ett förvånansvärt lågt valdeltagande, mindre än 28 %. Resultatet föranleder inte en ändrad inriktning av Falsterbo strandbad där en ny aktör redan etablerat sig och verksamheten konsthall och naturum har redan avvecklats. Självklart tar vi ändå resultatet på allvar och vi har därför tillsammans med Kristdemokraterna beslutat om att ge kommunförvaltningen i uppdrag att i dialog och samarbete med föreningslivet och näringslivet utreda förutsättningarna för ett nytt naturum på Falsterbonäset. Då med en driftsform där föreningar, organisationer och myndigheter bidrar i drift och finansiering likt många andra naturum i Sverige.

För att fortsatt kunna erbjuda invånarna en välfärd med hög kvalitet som är kostnadseffektiv tog vi under 2019 initiativ till att starta upp programmet Framtidssäkrad välfärd. Arbetet som omfattar verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning samt ekonomi togs fram under förra året. Under våren fattade fullmäktige beslut om att anta Program för framtidssäkrad välfärd inklusive en bruttoaktivitetslista som redan i år innehåller 30 aktiviteter som ska genomföras eller planeras. Hållbarhetsarbetet innefattande social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är viktiga frågor som vi arbetat med under året och program för Hållbar utveckling antogs av kommunfullmäktige i mitten av juni.

Trots fortsatt stor osäkerhet vad gäller det finansiella läget både vad gäller skatteunderlagstillväxten och utvecklingen på den finansiella marknaden ser prognosen i nuläget bra ut för Vellinges del. Enligt kvartalsuppföljningen beräknas ett positivt resultat på 144 mkr vid årets slut vilket är 97,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet för 2021 på 46,9 miljoner kronor. Budgetarbetet för 2022 har påbörjats och i det ingår ett nödvändigt prioriteringsarbete och en översyn av kommunens verksamheter. 

Jag är tacksam för allt engagemang och de högt ställda förväntningar som finns hos er invånare. Ni sporrar oss att fortsätta arbeta för att Vellinge fortsatt ska vara en framgångsrik kommun genom vår moderata politik.

Vill avsluta med att önska er alla en riktigt härlig sommar. Sola och bada på någon av kommunens tre Blå Flagg-stränder, ät en god bit mat eller ta er en svalkande dryck på någon av de många restaurangerna som finns, unna er en övernattning hemmavid, cykla Vellinges sträcka av Sydkustleden. Njut av allt det fina som finns i kommunen, det ska jag göra.

Jag önskar er en glad midsommar och en riktigt härlig sommar!

Vi hörs och ses till dess ha det bäst!

Carina Wutzler (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen