Centru(m)lyft för Kungstorpsvägen och Kronodalsområdet

Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en kommun med attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta måste vi lokalpolitiker ta ett stort ansvar för samhällsplaneringen. I den ingår bostadsbyggandet, verksamheter och viss infrastruktur. Vi har därför varit drivande i arbetet med att skapa vackrare och tryggare område förbi och kring Kungstorpsvägen/Kronodal. Projektet är en del i kommunens centrumutvecklingsarbete.

Längst Kungstorpsvägen kommer en ordentligt belyst gång- och cykelväg att anläggas där extra fokus har tagits till en tryggare och bredare gång- och cykelväg för barn på väg till och från Stora Hammars skola. Infrastrukturen för kollektivtrafiken kommer att förbättras med nya bänkar, cykelställ och belysning.  Oxelallén ska byggas ut och nya planteringar ska sättas. Vidare ska alla korsningar längs med Kungstorpsvägen göras säkrare och rondellen vid Preem-macken ska göras om för att skapa en säkrare och tydligare trafiklösning.

Mellan Omtankens hus och kyrkan i Kronodalsområdet ska en ny torgyta skapas där det ska ges möjlighet till reflektion och social vistelse. Det kommer att anläggas boulebanor, sittplatser, fontän och vackra planteringar. Inspiration till gelstalningen av torget är hämtat från kyrkans formspråk. I området kommer det även att anläggas parkeringar för att möta upp behovet från Omtankens hus.

I samband med ombyggnationen kommer kommunens VA-enhet passa på att förstärka ledningsnätet.

Projektet är indelat i etapper, Kungstorpsvägen och det nya torget beräknas vara klara till hösten 2018 och arbetet i sin helhet med sidoinfarter och parkeringsplatser beräknas vara färdigt till september 2019.

-Det känns oerhört bra att få till en vackrare och säkrare plats längs Kungstorpsvägen. Som en del av centrumutvecklingsarbetet är vårt mål att skapa en centrumgata som knyter ihop Toppenområdet med resten av Höllviken. När Omtankens hus snart är klart för inflytt känns det även naturligt att skapa en vacker och trevlig mötesplats i form av ett torg för folk i alla åldrar. Vi är medvetna om att det kommer bli stökigt periodvis men jag hoppas att alla hjälps åt, visar hänsyn och har tålamod så att trafiken fungerar på bästa sätt under ombyggnadstiden, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen