Centru(m)utvecklingen fortsätter i Vellinge

Imorgon startar ombyggnationen av Parkstråket och stortorget i Vellinge centrum. Förra året invigdes Lilla Torg i Vellinge och nu fortsätter arbetet med att göra Vellinge centrum mer levande och attraktivt.

På Stortorget kommer trottoarerna att breddas på norra och östra sidan för att verksamheterna som finns runt torget ska kunna utvecklas. I mitten av torget ska en fontän anläggas och runt om ska möjligheterna till torghandel att förbättras genom möjlighet till el, belysning och parasoller. Ytan på torget ska öppnas upp och en del av vegetationen i mitten av torget kommer att tas bort. På torget ska det anläggas ny belysning, nya sittytor för rekreation och nya planteringar. Ett av nyckeldirektiven är att låta så många parkeringsplatser som möjligt vara kvar, vi vet att många tar bilen till affären och kommunen ska inte ta bort dessa möjligheter. Det är även viktigt att alla känner sig trygga när de går, cyklar eller kör till och från centrum.

Under byggnationstiden ska tillgängligheten vara så god som möjlig, både trafik- och parkeringsmässigt för att inte verksamheterna ska påverkas i allt för stor utsträckning.

I Gästisparken och Lindesparken kommer cykelvägen att breddas för att skapa en naturlig och öppen passage mellan parkerna, ny belysning ska till och buskage och sly ska rensas bort för att öppna upp stråken. Det är viktigt inte minst ut trygghetssynpunkt. Kommunen kommer även att sätta nya planteringar och sittytor runt om i de båda parkerna där man kan koppla av och umgås.

Arbetet kommer att starta vid Stortorget och beräknas vara klart till i början av juni 2018. Hela projektet beräknas vara klart i slutet av augusti 2018. Budgeten för hela projektet ligger på 9,5 miljoner kronor.

– Målet är ett centrum med stort utbud av service och handel dit människor vill ta sig för att träffas och umgås. Dessutom ska platserna och stråken vara trygga och snygga vilket jag hoppas vi får till med denna satsning, säger Carina Wutzler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen