Det ska vara lätt och smidigt att åka kollektivt

Vi satsar 3,6 miljoner kronor under 2018 på fler pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie. Arbetet har påbörjats och första etappen kommer vara klar under sommaren. Etapp 2 kommer att stå klar innan årsskiftet.

För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag –  bil, cykel och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. Vi arbetar därför för att underlätta för kollektivt åkande genom ytterligare satsning på pendlarparkeringar för både bilar och cyklar i attraktiva lägen.

Den nya pendlarparkeringen i Västra Ingelstad kommer rymma 35 nya parkeringar varav två med laddstolpe för elbil, i Östra Grevie kommer den befintliga pendlarparkeringen vid Bolmersvägen att byggas ut med totalt 23 parkeringsplatser.

Under året kommer kommunen även att bygga två till parkeringar i vardera by.

-Parkeringsplatserna är en viktig del i vårt kommunövergripande mål om attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Vi ser att Pågastationerna har varit populära och att kommunen behöver möta upp med fler parkeringsplatser i båda byarna och kommer följa utvecklingen löpande för ev. ytterligare framtida ökade behov, säger Hans Cedergren, t.f. ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen