Det ska vara tryggt att åldras i Vellinge!

Vellinges invånare ska känna sig trygga och säkra på att de från den vård och omsorg de behöver. Att åldras innebär ofta att man någon gång kommer att ha behov av hjälp i vardagen. Det kan vara fråga om hjälp i hemmet eller flytt till ett boende som ger service och vård. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. All vård och omsorg ska ha tydliga kvalitetskrav och följas upp kontinuerligt. Vård och omsorg ska byggas upp tillsammans med individen, och syfta till att ta vara på och stärka den egna förmågan. Vi vill med vår politik skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Vellinge. Målet är att skapa ökad livskvalitet och välmående genom fysisk aktivitet och social gemenskap på olika sätt.

Vi vill:

Bygga nytt vård- och omsorgsboende i Vellinge tätort – 66 nya boendeplatser

Motverka ofrivillig ensamhet

Utöka anhörigstödet

Stjärnmärka all demensvård i Vellinge kommun

Stimulera social samvaro och fysisk aktivitet för gruppen äldre

Utveckla måltiden som höjdpunkt på dagen för gruppen äldre

Öka fokus på kost och nutrition för att motverka undernäring bland äldre

Inrätta kulturgaranti för äldre

Inrätta funktionen MAR – medicinskt ansvarig för rehabilitering

Att alla medarbetare inom äldreomsorgen ska tala och förstå svenska

Verka för högre personalkontinuitet inom hemtjänsten

Utöka samverkan och stödet till pensionärsföreningarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.