Digital tolk för en kostnadseffektiv och rättssäker tjänst

Genom att ta tillvara på teknikens möjligheter så tar vi ansvar för att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Kostnaderna blir lägre, flexibiliteten större och dessutom får vi till en mer rättssäker tjänst för de inblandade personerna.


Vellinge har liksom många andra kommuner fått ökade kostnader för tolktjänster de senaste åren. I Vellinge har vi därför sedan ett år tillbaka använt den digitala tjänsten Tolkvox.

Vi ser tre stora fördelar med att ta tillvara på teknikens möjligheter. Främst för att det är kostnadseffektivt och vi har respekt för kommuninvånarnas skattepengar. En digital tolk skapar en rättssäkerhet då tolken endast kan förmedla vad som sägs utan att lägga in egna tolkningar eller värderingar av situationen. Genom en digital tolk skapas, enligt, klienters erfarenhet, en distans och oftare en känsla av att man kan tala mer öppet. I samtal med myndigheter gällande känsliga uppgifter uppger man att det ibland är mer hämmande att ha tolken på plats i samma rum. Detta kan bland annat gälla när det handlar om kvinnor som får manliga tolkar och ämnet handlar om familjesituationen. Det tredje argumentet är att när en myndighet såsom kommunen behöver agera utan dröjsmål och ha en kostnadseffektiv handläggning gäller det att kunna vara flexibel eftersom möten behöver bokas om, flyttas eller ställas in. I de fall där kommunerna bokar in kontakttolkar och möten uteblir kostar detta skattepengar, Genom Tolkvox krävs ingen förbokning och kostnaderna uteblir således.

I Vellinge finns det tydliga direktiv för förvaltningen om hur tolktjänsterna ska användas genom en prioriteringslista där Tolkvox i första hand alltid ska användas och i andra hand en annan telefontolk-tjänst. Endast i undantagsfall ska kontakttolk användas.   

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) framgår: “När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar språket ska myndigheten vid behov anlita tolk.” Kommunen måste därför enligt lag tillhandahålla tolkar till vid myndighetsutövning till de som inte behärskar svenska.

Moderaterna föreslår nationellt att rätten till betald tolk upphör för personer som har permanent uppehållstillstånd. Undantag ska göras vid brottmål eller utlänningsmål i de fall då det står klart att ett tolkbehov föreligger. Vi välkomnar ett sådant förslag.

Ett svar till “Digital tolk för en kostnadseffektiv och rättssäker tjänst”

 1. Lasse danred skriver:

  Hejsan.
  Digital tolk låter bra och tillräckligt i de allra flesta situationer.
  Men… -trist nog har jag ingen som helst information om denna möjlighet.
  Vem borde informerat?
  Lasse D.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen