Efterlängtad plan om Norra infarten antagen

Efter nästan fem års planarbete och med en del komplicerade markfrågor att lösa antog kommunfullmäktige under kvällen planen för genomförande av Norra infarten.

Norra infarten är en betydelsefull och efterlängtad infrastruktursatsning i Vellinge tätort. I och med planen kan tätorten nu äntligen få en värdig, vacker och mer välkomnande entré.

Kopplingen till centrum kommer att tydliggöras genom en centrumgata med direkt koppling in till Vellinge centrum där plantering och belysning kommer omgärda rondell och gata för att skapa tryggare, trevligare och grönare miljö.

Syftet är även att sänka hastigheterna oavsett val av färdriktning vid infarten.  Planen kommer att innebära en lösning som är bättre för tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Säkrare för bilister men inte minst för fotgängare och cyklister som behöver få ett tryggare och säkrare stråk mellan bostadsbebyggelsen i norr och centrum.

I planen föreslås en rondell vilken kommer fördela trafiken på ett bättre och smidigare sätt än idag. Ett viktigt syfte är att avlasta den västra delen av Norra leden så att bullernivåer dämpas för bostäderna här.

– Vi vet att det är efterlängtad åtgärd, både av invånare och näringsidkare, inte minst handlarna i Vellinge centrum. Vi moderater har avsatt medel i budgeten och projektering kommer påbörjas så fort planen vunnit laga kraft. Förhoppningsvis kommer ombyggnaden vara färdig 2020. Vi är nu ett steg närmre en efterlängtad åtgärd och satsning, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen