Egenansvar och likabehandlingsprincip ska vara en självklarhet

För oss moderater är det viktigt att tydliggöra egenansvaret och att alla kommunmedlemmar behandlas lika så som kommunallagen föreskriver. 

Enligt bosättningslagen ska en kommun efter anvisning från Migrationsverket hjälpa och stödja människor att ordna boende i kommunen. I Vellinge arbetar vi med en modell där individer erbjuds etableringsboende som är ett tidsbegränsat och tillfälligt boende vilket kommuniceras tydligt vid kontraktsskrivning. Initialt tecknas avtal om 9–12 månader där besittningsskydd avtalas bort. Det är möjligt att få hyreskontraktet förlängt med ytterligare 12 månader, det vill säga att hyrestiden aldrig får överstiga 24 månader. Möjlighet till förlängning bedöms utifrån kriterier såsom följsamhet av gällande regler för boendet, att hyran har betalats i tid och att den nyanlände aktivt deltar i SFI, samhällsorientering och andra etableringsinsatser i enlighet med integrationsplikten. Det är viktigt att ställa krav på att man har ett egenansvar.

Etablerings- och bo-coach stödjer individen i att ställa sig i olika bostadsköer och i att aktivt söka egen bostad från dag ett. Tiden 24 månader är vald utifrån att det är under den tid som statlig etableringsersättning utgår.

Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget. Då kan kommunen inte särbehandla en grupp. Nyanlända ska behandlas som alla andra kommuninvånare i enlighet med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Att ställa grupper mot varandra skapar segregation.

– Alla individer har ett eget ansvar vilket vi tydliggör från dag ett. Att få en lägenhet är ingen allmän rättighet. Den viktigaste nyckeln till ett eget boende är att komma i egenförsörjning och få ett självständigt liv. Kommunens bostadsförsörjningsansvar måste gälla lika för alla och då kan inte vissa grupper omfattas av ett eget regelverk, säger Carina Wutzler.

Carina Wutzler debatterar om bosättningslagen och etableringskontraktstiden i SVT Agenda:
https://www.svtplay.se/video/17267290/agenda/agenda-11-mar-21-15?start=auto&tab=2018

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen