Ekonomiskt ansvarstagande ger resultat.

Moderaternas ansvarsfulla och långsiktiga politik ger resultat. 2015 översteg kommunens tillgångar pensionsskulden och den ekonomiska analysen av bokslutet för 2016 visar på att tillgångarna ytterligare har stärkts. Under förra året hade Vellinge kommun en total pensionsskuld på 543 miljoner kronor och tillgångar på 638 miljoner kronor vilket betyder att Vellinge har möjlighet att lösa in pensionsskulden med eget kapital.

Bakgrunden är att Vellinge kommun 1995 av ett moderat initierat beslut avsatte 120 miljoner kronor för att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Skulden avser kommunanställdas intjänade pensioner före 1998 och de avsatta 120 miljoner kronorna har nu vuxit till 638 miljoner kronor.

–       Ett långsiktigt och medvetet ekonomiskt ansvarstagande ger resultat och det är viktigt att poängtera att detta är oerhört positivt för invånarna och skattebetalarna i Vellinge kommun, resultatet gynnar invånarna då det annars hade behövt belasta den årliga driften. En välskött kommun med stabil ekonomi är ett resultat av vår långsiktiga och ansvarsfullt drivna politik, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

I veckan kom även en bekräftelse på att Vellinge kommun behåller högsta kreditvärdighet från i höstas: AAA, av kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor’s. Institutet bedömer att Kommunens ekonomi är sund och stark. Standard and Poor’s berömmer kommunens förmåga att tillhandahålla effektiva offentliga tjänster och ett starkt budgetresultat, till en låg skattesats.

–       Att vi nu fått en bekräftelse på ratingen från i höstas ser jag  som ett bevis på att Vellinge kommun är en välskött kommun med en stark ekonomi. Att vi som en av få kommuner har lyckats skapa tillgångar som överstiger vår pensionsskuld är ytterligare ett bevis på att vi förtjänar att ha högsta kreditvärdighet, avslutar Carina Wutzler (M).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen