En skola som lär för livet!

I Vellinge ska vi ge alla bästa förutsättningar att lyckas i livet. Goda förutsättningar börjar i skolan och med en bra utbildning. Utbildning är ett prioriterat område i Vellinge kommun och skolan har ett tydligt fokus på kärnuppdraget. Skolans huvuduppdrag är kunskap och lärande. I Vellinge förverkligas detta både i det lilla som höga närvarokrav med snabb återkoppling och studiero i klassrummen, men också i de stora om att lärarna lönesätts efter sin undervisningsskicklighet – kärnuppdraget.

Varje människa är unik och skolverksamheterna ska kunna möta olika behov och ta hänsyn både till elever med behov av särskilt stöd och till elever som är särbegåvade. Skolan ska rusta barnen för framtiden med inriktningen ett livslångt lärande. Framtiden kräver ny kunskap och andra förmågor såsom digitalisering och vi måste ställa oss frågan: Vad behöver barnen för att klara sig i framtiden? Vilka arbeten kommer dagens barn att ha om tjugo år och vilka kunskaper och kompetenser kommer då att vara avgörande? I Vellinge arbetar vi med kompetenser som kreativ förmåga, lust att skapa, förmåga att ta initiativ, formulera problem och att ansvara för problemlösningsprocessen samt omsätta idéer till handling. Det handlar om vilja att prova sig fram och att våga riskera att misslyckas eller göra fel. Det är när dessa kunskaper och kompetenser sammankopplas som man lär för livet.  Det ställer krav på nytänkande, ökad flexibilitet, nya arbetssätt och nya lärmiljöer inom skolans verksamheter.

I Vellinge arbetar vi alltmer med entreprenörskap i skolan. Redan från tidig ålder måste elevernas nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende stimuleras och utvecklas. Eleverna ska känna att utbildningen är relevant och aktuell, att de det gör är på riktigt.

Skolan måste vara ett svar på samhällets fråga om hur den framtida arbetskraftsförsörjningen skall säkras och hur välståndet ska kunna bevaras och växa. När samhället förändras och kraven på medborgarna förändras behöver skolan utvecklas i samma takt.

För att lyckas krävs personal med rätt kompetenser, bra lärmiljöer och ett gott ledarskap. Men det krävs också politiker som bryr sig om skolan och som med tydlig styrning och kontinuerlig uppföljning följer verksamheterna och utvecklingen. En framgångsrik skola kräver att lärarna får ägna sig åt sitt huvuduppdrag, att undervisa. Bra lärare är avgörande för skolans utveckling och resultat. Det kollegiala lärandet är en viktig del i att utveckla lärarna i deras roll. Framtida kompetensförsörjning är en nyckelfråga för en fortsatt skola i toppklass och kommer stå högt på agendan de kommande åren.

Mycket fungerar bra i skolan i Vellinge kommun och vi är stolta över utbildningen vi erbjuder eleverna men vi nöjer oss inte med det. Det finns mer att göra. Bara det bästa är bra nog!

Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande (M)
Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen