Ett steg närmare en uppbyggnad av Lindesgården.

Under gårdagens myndighetsservicenämnd godkändes det inkomna bygglovet för nya Lindesgården av en enhällig nämnd. Nu går arbetet vidare och upphandling kan ske under sommaren.

Den nya Lindesgården kommer att vara ett ”allaktivitetshus” med flera flexibla utrymmen där flera olika verksamheter, åldersgrupper och föreningar kan dela lokaler. Under planeringsfasen har kommunen lyssnat in tankar och idéer från ungdomsrådet med även från pensionärsföreningar, och föreningslivet. I byggnaden kommer förskola, fritidsgård för ungdomar, äldre och föreningslivet att kunna vara.

Lindesgården kommer att vara en byggnad som omsluts av ett hållbarhetstänk, både ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Utseendemässigt kommer nya byggnaden att likna den gamla men material som halmtak får ge plats åt modernare och mer hållbart material. Huvudbyggnaden kommer att ha vitputsade fasader, mörkgrå skiffer med integrerade solceller på taket och gavelspetsar, ytterdörrar, vindskivor samt synliga takstolar kommer att byggas i bränt trä, så kallat Shou Sugi Ban.

Bredvid byggnaden kommer det att byggas ett miljörum för avfallshantering i fraktioner samt förråd för cyklar med mera. Denna byggnad kommer uppföras med sedumtak och fasader i bränt trä.

I Lindesparken kommer befintlig växtlighet att sparas och på området norr om byggnaderna kommer en ny lekplats med hinderbana och sandlek att anläggas. Vidare kommer den södra parkytan att kompletteras med en dansbana/scen.

– Igår tog vi ett efterlängtat och enhälligt beslut om att bevilja bygglov för Lindesgården. När vi nu bygger upp byggnaden är det viktigt att hela hållbarhetstänket är med, det ekologiska med även det ekonomiska och sociala. Jag hoppas och tror att den nya Lindesgården kommer bli en fin och uppskattad gård av invånarna, säger Christine Andersson, ordförande i myndighetsservicenämnden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen