För en hållbar framtid!

Hållbarhetsfrågor är en självklar del i vårt politiska arbete. Det handlar såväl om miljömässig som om ekonomisk och social hållbarhet. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en integrerad del i hela den kommunala verksamheten. Moderat miljöpolitik utgår från eget ansvar, teknisk utveckling och långsiktigt hållbarhet. 

Vi vill ge Vellingeborna förutsättningar att göra klimatsmarta val i vardagen genom att t.ex. installera solpaneler och laddstationer. Men också genom effektiv avfallshantering, attraktiv kollektivtrafik, möjlighet till återbruk samt trygga och säkra gång- och cykelvägar. Det ska vara lätt att göra rätt!

Vi vill:

💙 Växa hållbart och värna varje orts unika karaktär

💙 Skydda Falsterbonäset genom att uppföra skydd mot stigande havsnivåer

💙 Ställa höga krav på nybyggnationers arkitektur och utformning

💙 Satsa mer på laddinfrastruktur

💙 Utveckla kommunens fastigheter med solenergi för energibesparing och minskade utsläpp

💙 Öka graden återbruk och cirkulär ekonomi i kommunens verksamhet

💙 Vidta åtgärder för att minska riskutsattheten vid skyfall, översvämningar, dagvattenproblematik och erosion

💙 Fortsätta arbetet med sandfodring av våra stränder

💙 Upprätta gröna hyresavtal för verksamheterna

💙 Ta kampen för solceller på Falsterbonäset

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.