För ett ännu bättre näringslivsklimat!

Grunden för välfärd är tillväxt och det är näringslivet som skapar tillväxt. Ett gott företagsklimat skapar attraktivitet, arbetstillfällen och utveckling. Vellinge kommun behöver därför ett blomstrande näringsliv där det både finns möjlighet för befintliga företag att växa och utvecklas och där det finns goda förutsättningar för att starta nya företag.
Vi som lokalpolitiker har ett stort ansvar att skapa goda lokala förutsättningar för entreprenörskap och företagande Vi moderater arbetar kontinuerligt med att försöka förenkla regelverken och minimera byråkratin. En tydlig och enkel väg in i kommunen ska vara en självklarhet. 

Efter senaste resultatet i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking kan vi konstatera att service till företag och tjänstemännens attityder till företagande är två som behöver förbättras. Det är även det vi hör från företagare när vi är ute och gör företagsbesök i kommunen. Vi moderater lyssnar, företagens synpunkter är viktiga  och vi vill nu få till en förändring.

–          Jag vill att företagarna ska se kommunen som en samarbetspartner och som en hjälpande hand, inte som en byråkratisk och fyrkantig myndighet som försvårar för företagen. Självklart är det viktigt att följa lagar och regler men det är viktigt att kommunen sköter dialogen med våra företagare på ett bra och serviceinriktat sätt, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vi ser att det finns förbättringsområden inom alla kommunens olika verksamhetsområden. Vi moderater kommer att vidta olika åtgärder för att förbättra bemötandet och servicen till näringslivet genom effektivisering och digitalisering.

Ett av miljö- och byggnadsnämndens prioriterade områden och mål under året är att korta handläggningstiderna, vi ser att snabba handläggningstider skapar ett bättre förhållande mellan kommunen och näringslivet. Men det är inte helt enkelt, bygglovssidan har ett högt tryck på sig och är tillsammans med Båstad den kommunen med flest bygglovsansökningar per 1000 invånare/år i Skåne. För att lyckas med att korta handläggningstiderna och ge en förbättrad service till näringslivet har resurser tillsatts och mer har blivit digitaliserat. Nu kan man boka tid digitalt med en handläggare och verksamheten arbetar för att man ska kunna skicka in bygglov digitalt.  Detta gäller självklart även för kommuninvånarna.

–          Det kommer att bli en jätteskillnad när vi får in allt digitalt och kommer underlätta både för tjänstemännen, för näringslivet och för medborgarna. Det är viktigt att vi hela tiden utvecklar vårt arbetssätt för att öka servicen. Ärendena  ska ses ur ett kundperspektiv och inte bara ur ett myndighetsperspektiv, säger Ola Freij, (M) miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen