För ett näringslivsklimat i toppklass - företagande, entreprenörskap och arbetslinjen i fokus!

Entreprenörskap och företagsamhet skapar förutsättningar för jobb och välfärd.Vi vill fortsätta att göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag i Vellinge kommun. Här ska det finnas goda förutsättningar för företag att växa och skapa arbetstillfällen.

För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges position som en av de främsta företagarkommunerna i Sverige vill vi förenkla företagens kontakt med kommunen och förbättra servicen. Vi vill också skapa arenor som förbättrar samverkan mellan företag och kommunen.

En annan viktig faktor för företagsamheten är attraktiva och effektiva transporter. Det handlar om såväl god tillgänglighet på väg 100 och E6 och som en god kollektivtrafik.

Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet och vi moderater ser att besöksnäringen har en stor potential i kommunen. Inte minst kan vi bli bättre på att dra nytta av det rika natur- och kulturliv som finns i kommunen. Vi vill öka besöksnäringens attraktionskraft genom att uppmuntra till olika arrangemang och traditioner som sträcker sig över en större del av året.

Vi står för ett gott företagsklimat och en tydlig arbetslinje!

Vi vill:

  • Fortsätta det påbörjade centrumutvecklingsarbetet som ger ett ökat utbud av handel och service.
  • Möjliggöra handelslokaler i Västra Ingelstad.
  • Skapa ett tätare samarbete mellan företag och utbildning för att bättre möta de krav på kompetens som företagen ställer.
  • Arbeta för ökad lyhördhet samt bättre service och bemötande från kommunen.
  • Arbeta för en fortsatt utveckling av Skanörs hamn, Falsterbokanalen och andra strategiska platser för att lyfta besöksnäringen.
  • Utveckla Vellingemodellen för att få fler Vellingebor i arbete.
  • Uppmuntra till start av inkubatorverksamhet för att främja entreprenörskap och nyföretagande.
  • Möjliggöra mark för företagsetablering.

Visste du att:
Det sedan 2014 finns en Vellingemodell för att få in fler på arbetsmarknaden?
Vellingemodellen erbjuder individuellt stöd i form av coach i samarbete med arbetsförmedlingen för att nå egen försörjning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen