Förändring för förbättring!

Vi moderater anser att anläggningen Falsterbo Strandbad har stor potential. En ny inriktning kommer innebära ett mervärde för invånare, besökare och näringsliv och kommer locka fler besökare året runt. Med ny aktör, Falsterbo Photo Art museum kommer vi erbjudas ett attraktivt utflyktsmål som blir unikt i södra Sverige. Detta samtidigt som tillgången till naturen ska förbättras och informations- och kunskapsspridningen utvecklas.

Med tidigare upplägg har huset inte använts på ett optimalt sätt och verksamheten har inte utvecklats så som vi hoppats. En del vill ge en bild av att ett stort antal människor besökt naturum och konsthall. Det finns förvisso statistik på antalet besökare men statistiken är inte uppdelad och man kan inte dra slutsatser för de olika verksamheterna. Det finns inga uppgifter om personer besökt konsthall, toalett, shop, naturum eller restaurang. Besökstalen är ojämnt fördelade över året. Statistiken visar att en stor del av besöken, 45%, sker under juli och augusti då många söker sig till området för sol och bad. Under större delen av året har anläggningen haft alltför få besökare.

Vi vill fortsätta erbjuda flera av de aktiviteter som genomförts tidigare och vi vill öka tillgängligheten till naturen. Falsterbo Bird show kommer arrangeras och olika lovaktiviteter kommer fortsätta anordnas. Vi vill öka informations- och kunskapsspridningen om den unika miljö och natur som finns på olika sätt. Dels genom att inrätta en naturgaranti för alla barn och ungdomar i kommunen, dels genom att samla information på en ny samlingsplats – Naturmagasinet – som ligger strategiskt längs Skåneleden och Sydkustleden samt genom infopoints längs stråk och vid populära besöksmål. Under pågående pandemi har det blivit tydligt att rekreation och naturupplevelser har blivit allt viktigare. Vi är övertygade om att det är aktiviteter som kommer kvarstå. Därför avsätter vi 1,6 miljoner årligen på satsningar som rör naturaktiviteter, naturvandringar och naturupplevelser.

En ändrad inriktning innebär också att det frigörs 7 miljoner kronor årligen. Pengar som vi valt att prioritera till kärnverksamheterna utbildning och äldreomsorg.

För fortsatt utveckling ser vi på längre sikt en möjlighet att vidareutveckla området kring Falsterbo Strandbad med en hotell-, konferens och spaanläggning. En sådan anläggning ska varken ägas eller drivas av kommunen. Att förändra innebär inte att försämra.

En ändrad inriktning av Falsterbo Strandbad kommer gynna invånare, turister samt näset som destination. Vi värnar den unika natur som finns. Man ska även i fortsättningen kunna njuta av, lära sig om och ta del av det fantastiska natur- och djurliv som finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen