Förbättrad livsmiljö i Vellinge tätort.

I vår moderata budget för 2018 finns avsatt 7 miljoner kronor för bullerdämpande åtgärder längs med E6:an vilket kommer att förbättra livsmiljön för befintlig bebyggelse och för ny bebyggelse som planeras.

Projektet är indelat i två etapper. För första etappen utanför Vellinge ängar planeras byggstart i februari nästa år och etapp två, norr om Vellinge Ängar till Norra infarten, planerar påbörjas under september 2018 och kommer pågå i drygt ett år.

Bullervallen kommer att höjas från nuvarande 3 meter till cirka 5-6 meter. Bullervallen vid Vellinge Ängar kommer att integreras med den kommande stationsbyggnaden och kommer innebära en mer välkomnande entré med träribbor i olika former. Resterande bullervall kommer att bekläs med växter och blommor och bilda så naturliga vallar som möjligt med en kompletterande skärm som även den ska bekläs med  växter.

– En satsning på bullerdämpande åtgärder kommer att förbättra livsmiljön för alla boende. Vi vet att detta är en angelägen fråga för många som bor i Vellinge tätort och det känns bra att det nu äntligen blir verklighet, säger Carina Wutzler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen