Förbättrat resultat i svenskt näringslivs företagsklimatenkät – nu fortsätter arbetet för företagarna.

I slutet av maj släppte Svenskt Näringsliv enkätsvaren av det lokala företagsklimatet för Sveriges kommuner. Vellinge kommun får förbättrat omdöme på 10 av 10 frågor samt i den samlade omdömet av kommunens företagare i Svenskt Näringslivs Företagsranking. Enligt enkätsvaren anser kommunens företagare att det blivit störst förbättring kring rimlig handläggningstid, kommunens upphandling, lätt att komma i kontakt med handläggare och förståelse för verksamheten. Det är vi naturligtvis glada över men vi är absolut inte nöjda. Vår politiska uppgift är att fortsätta skapa förutsättningar för företag att utvecklas och växa.  Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för ett levande samhälle och en välfungerande välfärd, som skapar arbetstillfällen och underlag för service och handel. Vi moderater kommer fortsätta arbeta för att skapa ett gott företagsklimat och för att hela tiden förenkla kontakten samt förbättra servicen och relationen till företagarna i kommunen, det handlar om att bygga upp en mentalitet som genomsyrar hela förvaltningen. Dialog och samverkan fortsätter på flera fronter. Bland annat fortsätter vi våra företagsbesök och näringslivsfrukostar och arbetar för att hitta nya informella och formella arenor att föra dialog och samverkan på, vi arbetar för att förbättra funktionen ”en väg in” och bygglovsexpressen och dialogen både fysiskt och digitalt. Besöksnäringen har en stor del av det lokala näringslivet och något som vi Moderater arbetar med att förbättra, vi vill förenkla för företagare att utvecklas och starta.  Det är därför tråkigt att oppositionen väljer att försvåra för företagare, senast när de valde att avslå det tillfälliga bygglovet för beachbaren med uppskattade verksamheter i Falsterbokanalen vilket får stora konsekvenser för berörda näringsidkare. Moderaternas mål är att ha ett fortsatt blomstrande näringsliv, och det kommer vi fortsätta arbeta för!

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *