Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs ranking 2023.

Vellinge kommun får förbättrat omdöme på 10 av 10 frågor samt i den samlade omdömet av kommunens företagare i Svenskt Näringslivs Företagsranking.

I tisdags släppte Svenskt Näringsliv enkätsvaren av det lokala företagsklimatet för Sveriges kommuner. Vår politiska uppgift är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas och växa.  Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för ett levande samhälle och en välfungerande välfärd, som skapar arbetstillfällen och underlag för service och handel. Enligt enkätsvaren anser kommunens företagare att det blivit störst förbättring kring rimlig handläggningstid, kommunens upphandling, lätt att komma i kontakt med handläggare och förståelse för verksamheten.

  • Nu gäller det att fortsätta arbete, vi är inte i mål än. Vi kommer fortsätta arbeta för att skapa ett gott företagsklimat och för att hela tiden förbättra servicen och relationen till företagarna i kommunen, det handlar om att bygga upp en mentalitet som genomsyrar hela förvaltningen. Moderaternas mål är att ha ett fortsatt blomstrande näringsliv, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.
Enkätsvar20222023
Sammanfattande omdöme3,884,03
Företagsklimatet i Sverige3,363,35
Kommunens myndighetsutövning
Service och bemötande3,273,48
kommunens upphandling2,723,24
konkurrens från kommunen3,874,06
Förståelse över verksamheten3,844,29
Rimlig handläggningstid3,704,25
Lätt att komma i kontakt med handläggare3,964,44
Vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll4,094,45
Information och dialog
Dialog mellan företagare och beslutsfattare3,173,45
Information till företag3,093,41
Företagens engagemang3,563,77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *