Fortsatt bra företagsklimat i Vellinge

Idag presenterade Svenskt Näringsliv rankingen avseende företagsklimat för 2019 och Vellinge placerade sig på 6e plats av landets 290 kommuner. Vi moderater arbetar ständigt för ett levande näringsliv och vi ser det som grunden för vår välfärd.

– Ett gott företagsklimat är viktigt, det är det som skapar attraktivitet, arbetstillfällen och utveckling i kommunen.  Vi lokalpolitiker har ett stort ansvar att skapa goda lokala förutsättningar för entreprenörskap och företagande, Säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges position som en av de främsta företagarkommunerna i Sverige måste företagens kontakt med kommun förenklas och servicen förbättras. Därför har vi moderater arbetat för ökad lyhördhet samt bättre service och bemötande från kommunen. Under början av året inrättades därför en företagslots. Företagslotsen ger företagare en chans att varje vecka träffa ett samlat team tjänstemän från olika avdelningar inom kommunen för att få hjälp och stöd utifrån sina behov. Ett annat av våra vallöften var att införa servicegarantier för att ge kommunens invånare och företagare förbättrad kvalitet och service samt garantera kortare handläggningstider. Detta infördes från och med 1 januari 2019.  Under året har dessutom en ny näringslivschef anställts.

En stor del som företagare möter i sin vardag ligger direkt under kommunens ansvar, det handlar till exempel om tillsyn, bemötande i olika ansökningstillstånd, och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. I årets undersökning framgår det bland annat att flera lokala företagare önskar just en ökad dialog och kortare handläggningstider från kommunens sida.  

 Nu gäller det att fortsätta arbetet och inte slå sig till ro. Vi hoppas kunna fortsätta att skapa ett gott företagsklimat och arbeta för att hela tiden förbättra servicen och relationen till företagarna i kommunen. Moderaternas mål är att ha ett fortsatt gott företagsklimat och att nå förstaplatsen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking.

– Vi gillar företagare och företagen. Årets placering visar att Vellinge fortsatt är i topp när det gäller näringslivsklimatet. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att fortsätta förbättra näringslivsklimatet så att befintliga företag kan växa och utvecklas och nya kan etablera sig i kommunen, avslutar Carina Wutzler.  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen