Glädjande siffror för Vellinge i ny kvalitetsmätning

Igår släppte Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den årliga kvalitetsmätningen avseende näringslivsklimat. Den visar att Vellinge förbättrar sitt resultat i samtliga områden och att Vellinge är tredje bästa kommun avseende serveringstillstånd i Sverige. Vi moderater arbetar ständigt för att förbättra servicen till lokala företagare.

En stor del som företagare möter i sin vardag ligger direkt under kommunens ansvar, det handlar till exempel om tillsyn, bemötande i olika ansökningstillstånd, och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. SKR:s kvalitetsmätning bedömer kommunens service utifrån brandskydd, bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd där de frågat lokala företagare som varit i kontakt med kommunen under det gånga året.

– Vi gillar företagare och företagen. Att vi har förbättrat resultatet i kvalitetsmätningen innebär inte att vi kommer slappna av utan vi kommer fortsätta vårt arbete med att förbättra näringslivsklimatet så att befintliga företag kan växa och utvecklas och nya kan etablera sig i kommunen, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.  

För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges position som en av de främsta företagarkommunerna i Sverige behöver företagens kontakt med kommunen förenklas och servicen förbättras. Därför har vi moderater arbetat för bättre service och bemötande från kommunen. Under början av 2019 inrättades en företagslots. Företagslotsen ger företagare en chans att varje vecka träffa tjänstemän från olika avdelningar inom kommunen för att få hjälp och stöd utifrån sina behov, detta har kortat handläggningstiderna och förbättrat dialogen mellan kommunen och kommunens företagare. Ett annat av våra vallöften var att införa servicegarantier för att ge kommunens invånare och företagare förbättrad kvalitet och service samt garantera kortare handläggningstider samt tydliggöra vad man kan förvänta sig när det gäller olika typer av ansökningar. Vi valde att starta servicegarantin inom följande områden, bygg-, mark- och rivningslov och samt serveringstillstånd.

– När jag är ute och träffar lokala företagare lyfter de behovet av ökad dialog, större förståelse för näringslivets situation och kortare handläggningstider. Det känns därför roligt att kvalitetsmätningen visar att vi höjt resultaten inom samtliga områden och det är tydligt att insatserna har gett resultat. Vi lokalpolitiker har ett stort ansvar att skapa goda lokala förutsättningar för entreprenörskap och företagande. Jag tror att två viktiga faktorer till det förbättrade resultatet är att vi infört servicegarantierna och företagslots som en väg in i kommunen, avslutar Carina Wutzler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen