Goda resultat i SKL:s brukarundersökning för individ- och familjeomsorgen.

Under kvällens omsorgsnämnd redovisades 2018 års brukarundersökning för kommunens individ- och familjeomsorg framtagen av SKL. Resultatet visar glädjande nog att Vellinge ligger högre än rikssnittet i 6 av 7 brukarfrågor, en fråga ligger Vellinge på samma resultat som rikssnittet.

En brukarundersökning är främst ett kvalitetsverktyg för verksamheten. Vellinge fått mycket goda resultat under flera års tid vilket visar på att verksamheten håller god kvalitet. För oss moderater är det viktigt att kommunens invånare, oavsett ålder och bakgrund, ska kunna känna sig trygga och säkra på att de får den vår, omsorg och hjälp de behöver. All vård och omsorg som bedrivs i kommunen, ska följas upp kontinuerligt och ha tydliga kvalitetskrav och brukarundersökningen är en del i detta uppföljningsarbetet.

ResultatredovisningAndel positiva svar i VellingeAndel positiva svar rikssnittet
Tillgänglighet90 procent86 procent
Information93 procent90 procent
Bemötande90 procent85 procent
Delaktighet – synpunkter94 procent87 procent
Delaktighet – påverkan71 procent71 procent
Nöjdhet89 procent85 procent
Resultat över tid89 procent85 procent

Fråga nummer 6 som handlar om delaktighet och möjligheten att påverka vilken typ av hjälp man får är den punkt som Vellinge har samma snitt som riket och som kommunen behöver arbeta mer med. Vi Vellingemoderater arbetar för att all vård och omsorg ska utgå från att vara personcentrerad dvs byggas upp tillsammans med individen och med individen i centrum. Vård och omsorg ska alltså alltid ges med hänsyn till individens egna önskemål och behov och syfta till att ta vara på och stärka den egna förmågan.

– Resultatet visar på stor nöjdhet och ger oss en uppfattning om hur våra klienter bedömer servicen vi erbjuder. Jag är glad över det goda resultatet, nu gäller det att fortsätta arbetet med utveckla verksamheten vidare, säger Mavis Zander (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen