Hallå Vellinge - Vad vill ni satsa på inom äldreomsorgen?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vad vill ni satsa på inom äldreomsorgen?

Vårt svar:
Äldreomsorgen ska vara personcentrerad dvs byggas upp tillsammans med individen och med individen i centrum. Förebyggande och tidiga insatser ökar livskvalitén och sparar resurser på sikt.

Vi moderater vill motverka ensamhet genom koncept med måltidskompis, kulturkompis etc. Vi ökar stöd och avlastning för de som vårdar sina anhöriga. Erbjuder olika boendeformer för att möta nya behov. Vi möjliggör sammanhållen vårdkedja mellan sjukvård och omsorg samt utnyttjar teknikens möjligheter på individens villkor. Vi ser våra äldre som den resurs de är och tar tillvara kompetens. Moderaterna vill sänka skatten på pension nationellt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen