Hallå Vellinge - Vad vill ni satsa på inom barnomsorgen?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vad vill ni satsa på inom barnomsorgen?

Vårt svar:

Det livslånga lärandet börjar i förskolan, som ska ha hög pedagogisk kvalitet och förbereda barnen för skolan. Vi vill inrätta karriärtjänster i förskolan för att stimulera särskilt yrkesskickliga förskollärare och satsa på pedagogiskt högskoleutbildad personal. Vi vill också utveckla satsningen på Vellinges framgångsrika måltidskoncept med god och näringsrik mat samt fortsätta utveckla det fria förskolevalet med valfrihet och mångfald bland förskolorna. En bra och kreativ förskolemiljö är viktig och vi vill därför fullfölja vår löpande satsning på att förbättra och utveckla förskolemiljöerna, såväl de inre miljöerna som de yttre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen