Hallå Vellinge - Vill ni göra någon förändring av skatten eller andra avgifter? 

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Vill ni göra någon förändring av skatten eller andra avgifter? 

Vårt svar:
Målsättningen är att sänka skatten men det ska ske då det är långsiktigt hållbart (inte som ett populistiskt utspel) och får inte äventyra stabiliteten i ekonomin. En fortsatt stabil och ansvarsfull ekonomi kommer krävas för att kunna möta framtiden och de högt ställda krav som vi och invånarna har. Vi maximerar värdet för invånarnas skattepengar genom ständig omprövning och kontinuerlig effektivisering av kommunens förvaltning samtidigt som vi prioriterar kommunens kärnverksamheter. Vi ska även fortsättningsvis ha Sveriges lägsta skatt. Vi kommer fortsätta kämpa för att Vellingebornas straffbeskattning via statens utjämningssystemet ska försvinna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen